ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง "หมอระวี"

2022-05-11 20:32:49

ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง "หมอระวี"

Advertisement

ศาล รธน.ไม่รับคำร้อง "หมอระวี" ปมบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ  

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่าศาลรัฐธรรมนูญมีมติเอกฉันท์ไม่รับคำร้องกรณีที่ นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ (พธม.) ขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญมาตรา 213 ว่า การที่รัฐสภาลงมติเห็นชอบร่างรัฐธรรมนูญ (แก้ไขเพิ่มเติม มาตรา 83 มาตรา 86 และมาตรา 91) ประเด็นบัตรเลือกตั้งสองใบ ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่ โดยศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาแล้วเห็นว่า การแก้ไขเพิ่มเติมรัฐธรรมนูญ โดยที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภา เป็นการกระทำทางนิติบัญญัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ไม่ปรากฏว่าผู้ร้องเป็นบุคคลซึ่งถูกละเมิดสิทธิหรือเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญ อีกทั้งรัฐธรรมนูญมาตรา 156 มาตรา 255 และมาตรา 256 บัญญัติกระบวนการร้องหรือผู้มีสิทธิขอให้ศาลรัฐธรรมนูญพิจารณาวินิจฉัยว่าเป็นการเฉพาะ ผู้ร้องไม่อาจยื่นคำร้องตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 213 ศาลรัฐธรรมนูญจึงมีมติเป็นเอกฉันท์สั่งไม่รับคำร้องไว้พิจารณาวินิจฉัย

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าในวันที่ 1 มิ.ย.65 ศาลรัฐธรรมนูญ นัดชี้ขาด 2 คดีสำคัญประกอบด้วย คดีแรกวันที่ 1 มิ.ย. เวลา 09.30 น. นัดแถลงด้วยวาจา ปรึกษาหารือ และลงมติ คดีที่ นายปิยรัฐ จงเทพ หรือ “โตโต้” แนวร่วมกลุ่มราษฎร ขอให้วินิจฉัยตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 212 ว่า พ.ร.ก.ฉุกเฉิน มาตรา 9 และมาตรา 11 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 3 และมาตรา 26 หรือไม่