"อนุชา" สั่ง สคบ.ตรวจสอบแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าโฆษณาไม่เหมาะสม

2022-05-11 18:16:23

"อนุชา" สั่ง สคบ.ตรวจสอบแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าโฆษณาไม่เหมาะสม

Advertisement

"อนุชา" สั่ง สคบ. ตรวจสอบแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าโฆษณาไม่เหมาะสม หากผิดจริงต้องดำเนินตามกฎหมายอย่างเคร่งครัดทันที

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65  นายอนุชา นาคาศัย รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี  กล่าวว่า จากกรณีข่าวแพลตฟอร์มขายสินค้าออนไลน์ชื่อดังลงโฆษณาที่มีลักษณะไม่เหมาะสม จนเกิดกระแสสร้างความขัดแย้งในสังคมออนไลน์  แสดงความเป็นห่วงต่อสถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังกล่าว ในฐานะที่กำกับดูแลสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค ( สคบ.)  ได้สั่งการ ให้เร่งตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่ามีความผิดอย่างไร จากข้อสั่งการดังกล่าว ทาง สคบ. ได้เร่งตรวจสอบและพิจารณาแล้วว่า กรณีการโฆษณาสินค้าอาจมีความผิดตาม มาตรา 22 ของ พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 ที่ระบุว่า "การโฆษณาจะต้องไม่ใช้ข้อความที่เป็นการไม่เป็นธรรมต่อผู้บริโภคหรือ ใช้ข้อความที่อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสังคมเป็นส่วนรวม"  โดยโฆษณาดังกล่าวเข้าข่าย (3) ข้อความที่เป็นการสนับสนุนโดยตรงหรือโดยอ้อมให้มีการกระทำผิดกฎหมาย หรือศีลธรรม หรือนำไปสู่ความเสื่อมเสียในวัฒนธรรมของชาติ และ (4) ข้อความที่จะทำให้เกิดความแตกแยกหรือเสื่อมเสียความสามัคคีในหมู่ประชาชน

ทั้งนี้ สคบ. ได้ออกหนังสือถึงแพลตฟอร์มออนไลน์แล้ว เมื่อวันที่ 6 พ.ค.65  เพื่อให้มาชี้แจงข้อเท็จจริงดังกล่าว หากพบว่ามีความผิดจริงตาม พ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภค พ.ศ. 2522 จะต้องดำเนินการตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดทันที

รมต.ประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวว่า การบังคับใช้กฎหมายดังกล่าวเป็นไปตามอำนาจหน้าที่ของ สคบ. ในการคุ้มครองและดูแลผู้บริโภคไม่ให้รับความเสียหายทั้งทางร่างกายและทรัพย์สิน รวมถึงต้องไม่เป็นภัยต่อสังคมส่วนรวม จึงขอกำชับให้ผู้ประกอบการคำนึงถึงประชาชนผู้บริโภคและสังคมส่วนร่วม เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบในวงกว้าง ลดการสร้างความขัดแย้งและความแตกแยกในสังคมไทย