กรมสุขภาพจิตห่วงความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต

2022-05-11 13:15:06

กรมสุขภาพจิตห่วงความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติเสี่ยงปัญหาสุขภาพจิต

Advertisement

อธิบดีกรมสุขภาพจิตห่วงความเชื่อสิ่งเหนือธรรมชาติไม่เป็นวิทยาศาสตร์เสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่ยังไม่ได้รับการประเมินและดูแลรักษา

เมื่อวันที่ 11 พ.ค.65  พญ.อัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวถึงกรณีมีผู้อ้างตนเป็นเจ้าสำนักพระบิดา ถ่ายทอดความเชื่อในการกินอยู่กับสิ่งปฏิกูล จนนำไปสู่การร้องเรียน และมีการสำรวจจับกุมโดยเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองในช่วงที่ผ่านมา ว่า รูปแบบความเชื่อในสิ่งเหนือธรรมชาติที่ไม่เป็นวิทยาศาสตร์สามารถพบได้ในบางกลุ่มบุคคลเป็นระยะๆ มักมีส่วนเกี่ยวข้องกับกลุ่มผู้มีความทุกข์ ขาดความหวังหรือพลังใจในการจัดการปัญหาชีวิต หรืออยู่ในภาวะวิกฤตที่ทำให้เกิดความเครียดหรือความสับสน นอกจากนี้ ยังมีสาเหตุจากวัฒนธรรมความเชื่อเฉพาะถิ่น ซึ่งอาจมีมิติของไสยศาสตร์เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งยังอาจได้รับอิทธิพลจากครอบครัว เพื่อนฝูง หรือคนรอบข้าง ทำให้เกิดความเชื่อที่ฝังรากลึกและขยายวงกว้างขึ้นได้ เป็นบทบาทสำคัญที่ทีมกรมสุขภาพจิตต้องเร่งสร้างความเชื่อมั่น ให้ความรู้ความเข้าใจให้ประชาชนเข้าถึงทางเลือกในการแก้ปัญหาสุขภาพที่เป็นวิทยาศาสตร์ รวมถึงการประเมินด้านสุขภาพจิตและจิตเวช เพราะผู้เกี่ยวข้องบางส่วนอาจมีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตที่ยังไม่ได้รับการประเมินและดูแลรักษา เป็นโอกาสในการดูแลและช่วยให้กลุ่มเสี่ยงดังกล่าวเข้าถึงการดูแลรักษาต่อไป

พญ.อัมพร กล่าวต่อว่า ประชาชนที่ได้รับทราบข่าว อาจมีปฏิกิริยาแตกต่างกันไป หากเกิดความรู้สึกด้านลบ แนะนำให้ลดการเสพสื่อที่เกี่ยวข้อง และใช้เป็นโอกาสในการเรียนรู้ความแตกต่างหลากหลายในสังคมเพื่อตัดสินใจเลือกวิธีการดูแลสุขภาพกายและใจที่ถูกต้องเหมาะสมกับตนเอง หากสงสัยหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับสถานพยาบาลด้านจิตใจใกล้บ้าน สามารถติดต่อสถานพยาบาลในสังกัดกรมสุขภาพจิตผ่าน Line ID: @DMHConnect