ผบ.ทบ.ลั่นจุดยืนปกป้องสถาบัน

2022-05-10 18:00:46

ผบ.ทบ.ลั่นจุดยืนปกป้องสถาบัน

Advertisement

ผบ.ทบ.ลั่นไม่มีรัฐประหาร ยันจุดยืนปกป้องสถาบัน 

เมื่อวันที่ 10 พ.ค.65  พล.อ.ณรงค์พันธ์ จิตต์แก้วแท้ ผบ.ทบ.กล่าวถึงจุดยืนกองทัพในการปกป้องสถาบันว่า กองทัพมีจุดยืนในการปกป้อง เป็นหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ ทุกคนต้องเทิดทูน ปกป้อง และยึดมั่นในสถาบันหลักของชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ถือเป็นเรื่องปกติ ต่อข้อถามถึงแพลตฟอร์มจำหน่ายสินค้าออนไลน์ชื่อดัง พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า เรื่องสิทธิ เสรีภาพ ตนเคยพูดแล้วเมื่อ 2 ปีก่อนว่าสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลเป็นเรื่องที่ทุกคนมีสิทธิและเสรีภาพ แต่ไม่ควรก้าวล่วงละเมิดสิทธิเสรีภาพคนอื่น เหมือนเราที่ไม่อยากให้ใครก้าวล่วงสิทธิเสรีภาพส่วนบุคคลของเรา เมื่อก้าวล่วงแล้วต้องรับผิดชอบต่อสิ่งที่ตนเองกระทำ  เอาตัวเราเป็นหลักว่าเราชอบหรือไม่ชอบ กับคนที่ยุ่ง ก้าวล่วง และลามปามเรา หรือกล่าวหาเรา หรือดูหมิ่น เหยียดหยาม โดยเฉพาะคนที่มีลักษณะพิการ ตามหลักสิทธิมนุษยชน นี่คือสิทธิ เสรีภาพตามหลักกฎหมายสากลทั่วโลก

เมื่อถามว่าจากนี้ไปหากมีความเคลื่อนไหวหมิ่นสถาบัน กองทัพจะช่วยตรงนี้อย่างไร ผบ.ทบ. กล่าวว่า เป็นเรื่องของทางกฎหมาย เรามีกฎหมายและหน่วยงานที่รับผิดชอบอยู่แล้ว หน่วยงานใดมีหน้าที่ด้านไหนที่จะช่วยกันปกป้องรักษาสถาบันหลัก ก็ดำเนินการตามกฎหมาย

ต่อข้อถามว่า แอคชั่นของกองทัพเป็นการปรามไม่ให้มีการกระทำซ้ำหรือไม่ ผบ.ทบ. กล่าวว่า ไม่ได้ปราม แต่เป็นการทำหน้าที่ บทบาทของกองทัพที่จะต้องเทิดทูน ปกป้อง รักษา สถาบันหลักไว้

ส่วนในอนาคตถ้ามีลักษณะการกระทำที่หมิ่นเหม่อย่างนี้ ผบ.ทบ. จะอยู่แถวหน้าในการปกป้องอีกใช่หรือไม่ พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวว่า เราทุกคนมีหน้าที่ที่จะต้องทำ ตามหน้าที่ บทบาทของตนเอง ทุกคน ทุกองค์กร ประเทศไทยต้องความรัก ความสามัคคี ไม่แตกแยกพร้อมฝากคำสุดท้ายว่า “สามารถเบี่ยงเบนทางร่างกาย แต่อย่าเบี่ยงเบนจิตใจ พยายามทำจิตใจให้สูงเข้าไว้ เมื่อถามว่า หากในอนาคตเกิดความวุ่นวาย กองทัพจะมีจุดยืนอย่างไร โดยเฉพาะการปฏิวัติ รัฐประหาร พล.อ.ณรงค์พันธ์ กล่าวย้ำว่า  ไม่มี ยืนยันจุดยืน อุดมการณ์ เพื่อชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์