สู้ทะเลทราย! จังหวัดใน "มองโกเลีย" ตั้งเป้าปลูก "ต้นไม้" 70 ล้านต้น ภายในปี 2030

2022-05-10 11:31:06

สู้ทะเลทราย! จังหวัดใน "มองโกเลีย" ตั้งเป้าปลูก "ต้นไม้" 70 ล้านต้น ภายในปี 2030

Advertisement

อูลานบาตอร์, 9 พ.ค. (ซินหัว) — วันจันทร์ (9 พ.ค.) นาซานบูยัน เอนค์บัต รองผู้ว่าการจังหวัดออมโนโกวิทางตอนใต้ของมองโกเลีย ประกาศว่าออมโนโกวิตั้งเป้าปลูกต้นไม้อย่างน้อย 70 ล้านต้น ภายในปี 2030 เพื่อต่อสู้กับการแปรสภาพเป็นทะเลทราย ภายใต้โครงการรณรงค์ปลูกต้นไม้ระดับชาติ “บิลเลี่ยน ทรี” (Billion Trees) ที่ริเริ่มโดยประธานาธิบดีอุคนา คูเรลซูค

สำนักงานผู้ว่าการจังหวัดออมโนโกวิกำลังกระตุ้นให้ครัวเรือนทุกหลังปลูกต้นไม้อย่างน้อย 9 ต้น และองค์กรทุกแห่งปลูกต้นไม้อย่างน้อย 90 ต้น

ทั้งนี้ มองโกเลียเริ่มโครงการปลูกต้นไม้ระดับชาติข้างต้นเมื่อปี 2021 หลังคูเรลซูคแถลงต่อสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติว่าโครงการดังกล่าวสามารถต่อสู้กับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและการแปรสภาพเป็นทะเลทรายได้ ขณะกระทรวงสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวมองโกเลียระบุว่าเกือบร้อยละ 77 ของดินแดนทั้งหมดในประเทศได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทราย

อนึ่ง ออมโนโกวิ ซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคทะเลทรายโกบีทางตอนใต้ของมองโกเลีย ถือเป็นหนึ่งในจังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากการแปรสภาพเป็นทะเลทรายมากที่สุด