ปลัด พม. สั่งย้ายรองอธิบดี ดย. พร้อมเร่งสอบข้อเท็จจริง

2022-05-07 14:18:48

ปลัด พม. สั่งย้ายรองอธิบดี ดย. พร้อมเร่งสอบข้อเท็จจริง

Advertisement

ปลัด พม. สั่งย้ายรองอธิบดี ดย. พร้อมเร่งสอบข้อเท็จจริงโดยเร็วที่สุด หลังถูกแจ้งความมีส่วนเกี่ยวข้องคดีจับกุมผู้ต้องหาซื้อบริการทางเพศเยาวชนหญิง ที่ จ.สุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 7 พ.ค. 65 นางพัชรี อาระยะกุล ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ( พม.) เปิดเผยว่า จากกรณีเจ้าหน้าที่ตำรวจเข้าจับกุมผู้ต้องหาซื้อบริการทางเพศเยาวชนหญิงอายุต่ำกว่า 18 ปี ในพื้นที่ อ.เมืองและ อ.พุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี อีกทั้งมีการแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจให้ดำเนินคดีกับเจ้าหน้าที่บ้านพักเด็กและครอบครัว จ.สุราษฎร์ธานี และรองอธิบดีกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)  พม. ในฐานความผิดเป็นเจ้าพนักงานปฏิบัติหรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบฯ นั้น  ขณะนี้  พม. ได้ดำเนินการกับรองอธิบดี ดย. ที่ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนเกี่ยวข้องในคดี โดยตนได้ลงนามเรียบร้อยแล้วในคำสั่งย้ายรองอธิบดีคนดังกล่าวให้มาปฏิบัติหน้าที่ราชการในส่วนกลางที่กระทรวง พม. ตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เป็นต้นไป เพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เข้าไปเกี่ยวข้องกับการสอบข้อเท็จจริงในพื้นที่และหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบดูแลของรองอธิบดีดังกล่าว แต่ยังไม่หลุดจากตำแหน่งเดิม เนื่องจากขณะนี้ ยังเป็นเพียงข้อกล่าวหา และอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อเท็จจริงจากคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริง โดยมี นายธนสุนทร สว่างสาลี รองปลัด พม. เป็นประธานกรรมการ ร่วมกับคณะกรรมการที่เป็นนิติกร ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนมั่นใจได้ว่า กระบวนการสอบข้อเท็จจริงของ พม. จะดำเนินการด้วยความโปร่งใสและเป็นธรรมกับทุกฝ่าย อีกทั้งจะทำให้ได้ข้อเท็จจริงปรากฏโดยเร็วที่สุด