สธ.เร่งฉีดวัคซีนโควิดนักเรียนรองรับเปิดเรียนเทอม

2022-05-04 13:51:11

สธ.เร่งฉีดวัคซีนโควิดนักเรียนรองรับเปิดเรียนเทอม

Advertisement

สธ.เร่งรัดฉีดวัคซีนกันโควิดให้นักเรียน รองรับเปิดเรียนเทอม  เผยเด็ก 12-17 ปีฉีด 2 เข็มแรกแล้วเกิน 75% เร่งฉีดเข็มกระตุ้น ส่วนเด็ก 5-11 ปี ยังต้องเร่งฉีดเข็ม 1-2

เมื่อวันที่ 4 พ.ค. นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึง การบริหารจัดการกฉีดวัคซีนโควิด-19 ในนักเรียน นักศึกษาเพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ว่า ที่ประชุมอีโอซีกระทรวงสาธารณสุข มีมติเมื่อวันที่ 29 เม.ย.ที่ผ่านมา เห็นชอบแผนฉีดวัคซีนในกลุ่มเป้าหมาย อายุ 5-17 ปี เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนที่ 1/2565 ซึ่งล่าสุดข้อมูลวันที่ 3 พ.ค. การฉีดวัคซีนในเด็กอายุ 12-17 ปี เป้าหมาย 4.7 ล้านคน พบว่าฉีดเข็ม 1 แล้ว 3.6 ล้านคน คิดเป็น 77.2 เปอร์เซ็นต์ เข็ม 2จำนวน 3.5 ล้านคน คิดเป็น 75.5 เปอร์เซ็นต์ และเข็ม 3 จำนวน 2.4 แสนคน คิดเป็น 5.2 เปอร์เซ็นต์ ดังนั้นจึงต้องเร่งรัดการฉีดวัคซีนเข็มกระตุ้นในกลุ่มนี้กรณีฉีดที่สถานพยาบาลฉีดได้ทั้งขนาดเต็มโดส และครึ่งโดส ส่วนการฉีดผ่านสถานศึกษาให้ฉีดครึ่งโดส ทั้งนี้ให้เป็นไปตามความสมัครใจ โดยกรมควบคุมโรคจะมีการส่งวัคซีนไฟเซอ์ฝาสีม่วงสำหรับกลุ่มเป้าหมายภายในวันที่ 6 พ.ค.นี้

ส่วนการฉีดวัคซีนกลุ่มอายุ 5-11 ปี จำนวนเป้าหมาย 5.1 ล้านคน ข้อมูลจากระบบ MOPH IC วันที่ 2 พ.ค.2565 พบว่า ฉีดเข็มที่ 1 แล้ว 2.7 ล้านคน คิดเป็น 53.3 เปอร์เซ็นต์ และเข็ม 2 แล้ว 6.7 แสนคน คิดเป็น 13.1 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งเป็นกลุ่มที่อยู่ระหว่างดำเนินการฉีดเข็ม 1 และ เข็ม 2 ด้วยสูตรไฟเซอร์ 2 เข็ม ทั้งนี้จากการสำรวจความต้องการฉีดวัคซีนในเด็ก 5-11 ปี เมื่อวันที่ 28 เม.ย.ที่ผ่านมา พบว่าวัคซีนไฟเซอร์ เข็ม 1 เก็บตกไป จำนวน 1.1 แสนคน ส่วนวัคซีนไฟเซอร์เป็นเข็ม 2 ไขว้กับเข็ม 1 ที่เป็นวัคซีนซิโนแวค จำนวน 1.6 แสนคน ทั้งนี้กรมควบคุมโรคได้ทยอยส่งวัคซีนให้กับกลุ่มเป้าหมายทุกสัปดาห์

ผู้สื่อข่าวรานงานว่า สำหรับสูตรการฉีดวัคซีนโควิด-19 เด็ก ที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะอนุกรรมการสร้างเสริมภูมิคุ้มกัน คือ1. กลุ่มอายุ 5-6 ปี ใช้สูตรไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 8 สัปดาห์ ส่วนเข็ม 3 ยังไม่มีกำหนดฉีด 2. กลุ่มอายุ 6-11 ปี ใช้ได้ 2 สูตร คือสูตรไฟเซอร์ 2 เข็ม เข็ม 3 ยังไม่มีกำหนดฉีด ส่วนอีกสูตร คือซิโนแวคเป็นเข็ม 1 และไฟเซอร์เป็นเข็ม 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์ ส่วนเข็ม 3 ยังไม่มีกำหนด 3. กลุ่มอายุ 12-17 ปี สูตรแรกเป็นไฟเซอร์ 2 เข็ม ห่างกัน 3-4 สัปดาห์ ส่วนเข็ม 3 ให้ฉีดไฟเซอร์ ห่างกัน 4-6 เดือน โดยฉีดได้ทั้งแบบเต็มโดส หรือครึ่งโดสก็ได้ ส่วนสูตรที่ 2 ฉีดซิโนแวคเป็นเข็ม แรกและตามด้วยไฟเซอร์เป็นเข็ม 2 ห่างกัน 4 สัปดาห์ และเข็ม 3 เป็นไฟเซอร์ ห่างกัน 4-6 เดือน โดยให้ฉีดแบบเต็มโดส อีกกรณีหนึ่ง กลุ่มอายุ 6 – 17 ปี ใช้สูตรเข็ม 1 เป็นซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ตามด้วยเข็ม 2 เป็นซิโนแวค หรือซิโนฟาร์ม ห่างกัน 4 สัปดาห์ และเข็มที่ 3 ฉีดด้วยไฟเซอร์ แบบเต็มโดส ตามช่วงอายุ ห่างกัน 4 สัปดาห์