อธิบดีกรมราชทัณฑ์ลุยตรวจสอบคุณภาพอาหารในเรือนจำ

2022-05-04 10:00:08

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ลุยตรวจสอบคุณภาพอาหารในเรือนจำ

Advertisement

อธิบดีกรมราชทัณฑ์ลุยตรวจสอบคุณภาพอาหารในเรือนจำ เอาผิด ผบ.เรือนจำหากพบความไม่โปร่งใสเมื่อวันที่ 4 พ.ค.65 นายอายุตม์ สินธพพันธุ์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า สืบเนื่องจากนายสมศักดิ์ เทพสุทิน  รมว.ยุติธรรม ได้มีการลงนามแต่งตั้งคณะกรรมการ เพื่อให้ดำเนินการตรวจสอบคุณภาพอาหารในเรือนจำทั่วประเทศ โดยที่ผ่านมา มีเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับอาหารของผู้ต้องขังไม่ได้คุณภาพ ซึ่งจากการตรวจสอบแล้ว จำนวน 12 แห่ง พบปัญหาอยู่บ้าง เกี่ยวกับคุณภาพของอาหาร อาทิเช่น เนื้อหมู ไก่ ผัก ส่วนเครื่องปรุงบางอย่างที่จัดซื้อเข้ามา ไม่เป็นไปตามระเบียบที่กรมราชทัณฑ์กำหนดไว้ โดยการลงพื้นที่ตรวจสอบของคณะกรรมการดังกล่าว ถือว่าได้ข้อมูลที่แม่นยำ ซึ่งเป็นการลงตรวจแบบสุ่ม ไม่ได้แจ้งล่วงหน้าให้เรือนจำรับทราบ ดังนั้น ข้อมูลที่ได้รับรายงานจึงเป็นข้อเท็จจริงทั้งหมด เมื่อพบปัญหาแล้ว จะต้องเร่งดำเนินการแก้ปัญหาทันที


นายอายุตม์ กล่าวต่อว่า กรมราชทัณฑ์ ได้ตั้งแต่งคณะกรรมการตรวจสอบ คุณภาพอาหาร เพื่อเข้าตรวจสอบการดำเนินงานของเรือนจำทั่วประเทศ ให้เป็นไปตามมาตรฐานกระทรวงสาธารณสุข ควบคู่ไปกับการตรวจสอบของกระทรวงยุติธรรม รวมถึงที่ผ่านมา กรมราชทัณฑ์ได้เปิดโอกาสให้ภาคสังคม หน่วยงานภายนอกเข้ามามีส่วนร่วมในการตรวจสอบอาหารของผู้ต้องขังอย่างต่อเนื่อง เพื่อความโปร่งใส ตรวจสอบได้ อีกทั้ง ตนจะลงพื้นที่สุ่มตรวจด้วยตนเอง โดยจะไม่มีการแจ้งล่วงหน้า พร้อมสั่งการและเน้นย้ำแนวทางการปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดอาหารให้กับผู้ต้องขังอย่างเคร่งครัด ทั้งด้านการจัดซื้อ การตรวจรับ การจัดรายการอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ และสุขภาวะภายในเรือนจำ หากพบว่ามีผู้ต้องขังเจ็บป่วยหรือเสียชีวิตจากการรับประทานอาหารของเรือนจำ ผู้บัญชาการเรือนจำ หัวหน้าสูทกรรมเรือนจำนั้นๆ ต้องพร้อมแสดงความรับผิดชอบต่อการปฏิบัติหน้าที่ ของตนเอง และตั้งคณะกรรมการสอบสวนทันที ทั้งนี้ หากพบเห็นการกระทำผิด หรือความไม่โปร่งใสเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง หรือการจัดเตรียมอาหารที่ไม่มีคุณภาพให้กับผู้ต้องขัง สามารถแจ้งเบาะแส ข้อมูล หรือร้องเรียน ได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 080-071-5182 (เลขานุการกรม) และ หมายเลข 02-967-3307 (กลุ่มงานรับเรื่องราวร้องทุกข์) รวมถึงช่องทาง Facebook : ประชาสัมพันธ์ กรมราชทัณฑ์ (@prthaidoc) Line Official Account : กรมราชทัณฑ์ (@thaidoc) ศูนย์บริการร่วม หมายเลข 02-9672222 และเว็บไซต์ : www.correct.go.th เพื่อกรมราชทัณฑ์จะดำเนินการต่อไป