"หมอโอภาส"จับตา พ.ค.ไข้เลือดออกพุ่ง

2022-05-02 09:21:37

 "หมอโอภาส"จับตา พ.ค.ไข้เลือดออกพุ่ง

Advertisement

"หมอโอภาส"เผยจับตา พ.ค.แนวโน้มโรคไข้เลือดออกระบาดเพิ่มขึ้น

เมื่อวันที่ 2 พ.ค.65  นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวถึงสถานการณ์โรคไข้เลือดออกในประเทศไทยว่า เท่าที่ตามมาเดือนที่ผ่านมาไม่มีผู้เสียชีวิต เนื่องจากว่าได้รับความร่วมมือค่อนข้างดีจากทุกภาคส่วน ขณะนี้อยู่ระหว่างการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่เกี่ยวข้อง เช่น อาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน (อสม.) ดำเนินการสำรวจลูกน้ำยุงลาย ตอนนี้เท่าที่ดูข้อมูล บ้านที่มีลูกน้ำยุงลายอยู่ระดับ 6-7 เปอร์เซ็นต์ กำลังรวบรวมข้อมูลรายละเอียดเป็นรายจังหวัด เพื่อเข้าไปดำเนินการควบคุมป้องกันโรคต่อไป ทั้งนี้ เพราะเดือนที่มีแนวโน้มว่าไข้เลือดออกจะเพิ่มมากขึ้นคือเดือนพ.ค.นี้ ซึ่งต้องจับตา และรณรงค์เป็นระยะ ส่วนตอนนี้ยังไม่มีรายงานเสียชีวิตเพิ่มเติม สำหรับการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศ ปัจจุบันทั้งร้อน สลับฝนตกนั้น ส่งผลทำให้ลูกน้ำยุงลายกลายเป็นตัวเต็มวัยเร็วขึ้น จากเดิมใช้เวลาประมาณ 7-10 วัน ขณะนี้เหลือ 5 วัน 3 - 7 วัน เป็นต้น โดยเฉพาะสภาพอากาศร้อน อย่างที่ทราบยุงเป็นสัตว์เลือดเย็น อากาศร้อนเลยทำให้ยุงแอคทีฟขึ้น จึงขอให้ประชาชนช่วยกันทำความสะอาดบ้านไม่ให้เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย สัปดาห์ละครั้งก็ได้