"กาชาด" ชวนบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย 2 – 3 พ.ค.

2022-05-01 11:14:54

 "กาชาด" ชวนบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วย 2 – 3 พ.ค.

Advertisement

"กาชาด" ชวนผู้ที่มีสุขภาพดีบริจาคโลหิตช่วยผู้ป่วยทั่วประเทศ ระหว่างวันที่ 2 – 3 พ.ค.  ในโครงการเราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา

เมื่อวันที่ 1 พ.ค.65  รศ.พญ. ดุจใจ ชัยวานิชศิริ ผู้อำนวยการศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย กล่าวว่า จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค COVID-19 สายพันธุ์โอมิครอน ที่กำลังแพร่ระบาดในขณะนี้ ทำให้ผู้บริจาคโลหิตลดลงอย่างต่อเนื่อง หน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนที่เคยเป็นสถานที่รับบริจาคโลหิต มีข้อจำกัดในการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ทำให้ปริมาณโลหิตที่ได้รับลดลง จนบางช่วงเกิดการ ขาดแคลน นับตั้งแต่เดือน ม.ค.65 เป็นต้นมา ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงเป็นเช่นนี้ จะส่งผลกระทบต่อการรักษาผู้ป่วย อาทิ ผู้ป่วยจากอุบัติเหตุ ผ่าตัด เสียเลือดหลังคลอดบุตร รวมถึงผู้ป่วยโรคเลือด ที่จำเป็นต้องใช้โลหิตในการรักษา


ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ จึงจัดโครงการ “เราช่วยกาชาด กาชาดช่วยเรา” เพื่อเชิญชวนประชาชนร่วมบริจาคโลหิต เพื่อลดภาวะการขาดแคลนโลหิตในช่วงวิกฤติการแพร่ระบาดของโรค COVID-19 พร้อม มอบ “ข้าวสาร น้ำมันพืช น้ำตาลทราย ปลากระป๋อง” แทนคำขอบคุณสำหรับผู้บริจาคโลหิต ในวันที่ 2 พฤษภาคม 2565 และมอบ “บะหมี่ญี่ปุ่น ปลาซาบะ” ให้แก่ผู้บริจาคโลหิต ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2565 เพื่อแทนคำขอบคุณและช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้ประชาชนและผู้บริจาคโลหิต

ในสถานการณ์ COVID-19 ขอความร่วมมือผู้บริจาคโลหิต คัดกรองและประเมินตนเอง ก่อนมาบริจาคโลหิต

• กรณีติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 งดบริจาคโลหิต 28 วัน หรือ 4 สัปดาห์ นับตั้งแต่หายป่วย และไม่มีอาการ

• กรณีได้รับวัคซีน COVID-19 เว้น 7 วัน บริจาคโลหิตได้

หากมีอาการข้างเคียงหลังฉีดวัคซีน ขอให้หายดีก่อน เว้น 7-14 วัน ตามความรุนแรงของอาการ