ส่งท้าย 60 ดุ เสียชีวิตแล้ว 239 ศพ

2018-01-01 11:20:45

ส่งท้าย 60 ดุ เสียชีวิตแล้ว 239 ศพ

Advertisement

4 วันแรก 7 วันอันตรายปิดท้ายปี 2560 เกิดอุบัติเหตุแล้วรวม 2,380 ครั้ง ผู้เสียชีวิตทั้งหมด 239 ราย


ภาพ Tetiana Photos / Shutterstock.com

4 วันแรกของ 7 วันอันตรายช่วงส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2561 ยังคงน่าเป็นห่วง จากผลการสรุปจำนวนผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตช่วง 7 วันอันตราย เทศกาลปีใหม่ 2561 ของศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561


โดย นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เปิดเผยว่า ในวันที่ 31 ธันวาคม 2560 เกิดอุบัติเหตุ ครั้ง 678 ครั้ง มีผู้เสียชีวิต 65 ราย และผู้บาดเจ็บรวม 714 คน โดยสาเหตุที่ทำให้เกิดอุบัติเหตุสูงสุด คือ เมาแล้วขับ ร้อยละ 48.67 รองลงมา คือ ขับรถเร็วเกินกว่าที่กฎหมายกำหนด ร้อยละ 26.40 ยานพาหนะที่เกิดอุบัติเหตุมากที่สุด คือ รถจักรยานยนต์ ร้อยละ 80.26 ส่งผลให้ 4 วัน (28-31 ธันวาคม 2560) เกิดอุบัติเหตุรวม 2,380 ครั้ง ผู้เสียชีวิตรวม 239 ราย ผู้บาดเจ็บรวม 2,500 คน สำหรับจังหวัดที่มีอุบัติเหตุสูงสุด ได้แก่ เชียงใหม่ และเชียงราย จำนวน 24 ครั้ง จังหวัดที่มีผู้เสียชีวิตสูงสุด ได้แก่ จังหวัดกาญจนบุรี 4 ราย จังหวัดที่มีผู้บาดเจ็บสูงสุด ได้แก่ เชียงราย 25 ราย


ภาพ chalermphon_tiam / Shutterstock.com


ทั้งนี้เจ้าหน้าที่ตั้งจุดตรวจหลัก 2,005 จุด มีผู้ถูกดำเนินคดี รวม 138,176 ราย ถูกดำเนินคดีในข้อหาไม่สวมหมวกนิรภัยมากที่สุดนายวีระศักดิ์ ระบุว่า กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เชิญชวนให้ประชาชนเที่ยวเมืองรอง เพื่อลดการจราจรที่แออัดในเมืองหลัก และยังสามารถนำใบเสร็จไปลดภาษีได้อีกด้วย อย่างไรก็ตาม ขอเน้นย้ำให้ประชาชนใช้รถใช้ถนนด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท เพื่อลดอุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้นด้วย