วุฒิสภาจ่อแถลงผลงานเดือน มิ.ย.

2022-04-18 03:30:06

วุฒิสภาจ่อแถลงผลงานเดือน มิ.ย.

Advertisement

วุฒิสภาจ่อแถลงผลงานครบ 3 ปีเดือน มิ.ย.นี้

เมื่อวันที่ 17 เม.ย. ผู้สื่อข่าวรายงานจากรัฐสภาว่า ในการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญกิจการวุฒิสภา (วิปวุฒิสภา) ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันที่ 16 มี.ค.2565 ที่มีนายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานวุฒิสภา เป็นประธาน ได้พิจารณาระเบียบวาระ แนวทางการจัดกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ผลงานของวุฒิสภาในโอกาสครบรอบ 3 ปีของการปฏิบัติหน้าที่ของวุฒิสภา โดยที่ประชุมมีมติรับทราบดำริประธานวุฒิสภาที่มอบหมายให้ พล.อ.สิงห์ศึก สิงห์ไพร รองประธานวุฒิสภา คนที่ 1 เป็นประธานดำเนินการจัดกิจกรรมนี้ โดยเบื้องต้นเห็นว่าควรจัดขึ้นในช่วงเดือนมิ.ย.นี้ จะมีการสัมมนาและการจัดนิทรรศการ ซึ่งรูปแบบและรายละเอียดเพิ่มเติมนั้น ให้มีการนำเสนอต่อที่ประชุมในครั้งต่อไป ทั้งนี้มีรายงานว่าการจัดกิจกรรมแถลงผลงานดังกล่าวจะมีลักษณะคล้ายกับการแถลงผลงานของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ที่มาจากการแต่งตั้งโดยพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและอดีตหัวหน้าคสช. เมื่อเดือนก.ย.2561 โดยจะเน้นนำเสนอการดำเนินการด้านการติดตาม เสนอแนะ รวมถึงเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติ พร้อมทั้งผลงานของคณะกรรมาธิการสามัญคณะต่างๆของ ส.ว.

อย่างไรก็ตาม มีการตั้งข้อสังเกตว่าการจัดแถลงข่าวในช่วงเวลาดังกล่าว อาจมีจุดประสงค์หวังผลทางการเมืองระหว่างการเปิดการประชุมรัฐสภา สมัยสามัญที่เริ่มตั้งแต่วันที่ 22 พ.ค.นี้ ซึ่งส.ส.พรรคร่วมฝ่ายค้านอยู่ระหว่างการหารือเพื่อกำหนดวันยื่นญัตติขอเปิดการอภิปรายไม่ไว้วางใจรัฐบาล อีกทั้งยังเป็นช่วงที่พล.อ.ประยุทธ์ใกล้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรี ครบ 8 ปี ซึ่งมีข้อถกเถียงว่าจะสามารถเป็นนายกฯต่อไปได้หรือไม่ และยังมีการเชื่อมโยงว่าการแถลงผลงานของส.ว. ครั้งนี้มีความสำคัญ เพราะมีการมอบหมายให้พล.อ.สิงห์ศึกที่เป็นเพื่อร่วมรุ่นโรงเรียนเตรียมทหาร รุ่นที่ 12 ของพล.อ.ประยุทธ์ เป็นผู้รับผิดชอบ