"หญิงหน่อย" กังวลความเป็นอยู่ผู้สูงอายุหลังลูกทำร้ายแม่ป่วยติดเตียง

2022-04-17 16:07:45

"หญิงหน่อย" กังวลความเป็นอยู่ผู้สูงอายุหลังลูกทำร้ายแม่ป่วยติดเตียง

Advertisement

"หญิงหน่อย" กังวลสภาพความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ หลังทราบข่าวลูกทำร้ายแม่ป่วยติดเตียง ประกาศเดินหน้านโยบายบำนาญประชาชน 3,000บาท รองรับสังคมผู้สูงวัย ดูแลผู้สูงอายุ ให้มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ เพื่อสร้างความมั่นคงให้ผู้สูงวัย สร้างความมั่นใจให้ลูกหลาน

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.65 คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย แสดงความห่วงใยต่อเรื่องความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ หลังได้ทราบข่าวเกี่ยวกับการทำร้ายแม่พิการติดเตียง และเห็นว่าเรื่องเหล่านี้ไม่ควรเกิดขึ้นในสังคมไทย โดยเฉพาะการกระทำความรุนแรงใส่ผู้เป็นมารดา ซึ่งเรื่องเหล่านี้เกิดจากความกดดัน ในหลายด้านจนนำไปสู่การลงไม้ลงมือ ขณะที่การดูแลผู้ป่วยโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรง ก็ต้องเข้าใจ แนวทางการดูแลรักษาเป็นอย่างดีด้วย ซึ่งพรรคไทยสร้างไทยคำนึงถึงชีวิตความเป็นอยู่ของผู้สูงอายุ จึงมีนโยบายบำนาญประชาชน 3,000 บาท ในการดูแลคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุขั้นพื้นฐาน อีกทั้งจะมีการดูแลผู้สูงอายุโดยให้เข้าโปรแกรมดูแลสุขภาพ โดยออกกำลังกาย และทำกิจกรรมสันทนาการต่างๆ เพื่อให้ผู้สูงอายุมีจิตใจเบิกบาน สุขภาพแข็งแรง เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว ลูกหลานจะมีภาระลดลง ความตึงเครียดลดลง ความรุนแรงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุจะมีแนวโน้มที่ลดลงด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้แล้ว บำนาญประชาชน 3,000 บาท ไม่ได้ให้ประโยชน์แก่ผู้สูงอายุอย่างเดียว แต่ลูกหลานที่ดูแลผู้สูงอายุก็ได้รับประโยชน์ด้วย

ประธานพรรคไทยสร้างไทย กล่าวเพิ่มเติมว่าที่น่ากังวลคือประเทศไทยกำลังเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุเต็มขั้น เป็นประเทศกำลังพัฒนาประเทศแรกของโลก ดังนั้นพรรคจึงเล็งเห็นความสำคัญของผู้สูงอายุที่ได้ทำงานอย่างหนักมาทั้งชีวิต สร้างคุณูปการมากมายให้กับประเทศชาติ แต่กลับ “แก่ก่อนรวย” นโยบายบำนาญประชาชน จึงเป็นการตอบแทนผู้สูงวัย ซึ่งเป็นการยิงปืนนัดเดียวได้ประโยชน์ถึง 4 อย่าง คือผู้สูงอายุมีรายเพียงพอต่อการยังชีพ สามารถอยู่ได้อย่างมีศักดิ์ศรี สุขภาพแข็งแรง ลดภาระลูกหลาน เป็นกำลังซื้อมหาศาลให้กับเศรษฐกิจฐานราก ทำให้เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศขยายตัวดีขึ้น ซึ่งนโยบายดังกล่าว ไม่ใช่การแจกเงินแบบสูญเปล่าเหมือนโครงการประชารัฐหรือประชานิยม แต่จะเป็นการสร้างเศรษฐกิจให้กลับมาหมุนเวียนตั้งแต่ระดับหมู่บ้านชุมชน ไปจนถึงระดับประเทศ เกิดการใช้จ่าย ต่อยอดรายได้ และในท้ายที่สุด จะทำให้เศรษฐกิจของประเทศฟื้นกลับมาได้อย่างรวดเร็วและเข้มแข็งอีกครั้ง