"ชัชชาติ" ถีบสามล้อหาเสียงเขตบางขุนเทียน

2022-04-17 15:49:45

"ชัชชาติ" ถีบสามล้อหาเสียงเขตบางขุนเทียน

Advertisement

"ชัชชาติ" ถีบสามล้อหาเสียงเขตบางขุนเทียน ชูพระราม 2 ซอย 69 ต้นแบบแผงลอยอยู่ร่วมทางเท้า เสนอเพิ่มสัดส่วนผู้ค้า ประชาชนร่วมจัดการแผงลอยทุกพื้นที่

เมื่อวันที่ 17 เม.ย.65 นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 8 ปั่นสามล้อถีบแจกแผ่บพับหาเสียงพื้นที่เขตบางขุนเทียน พร้อมหารือผู้ค้าหาบเร่แผงลอยและวินมอเตอร์ไซค์ ชูพื้นที่การค้า ถ.พระราม 2 ซอย 69 เป็น 1 ใน 3 พื้นที่ต้นแบบจัดการหาบเร่แผงลอยที่สามารถอยู่ร่วมกับพื้นที่สาธารณะได้ โดยนายชัชชาติเสนอเพิ่มสัดส่วนผู้ค้าแผงลอย-ประชาชนในพื้นที่ เข้าคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต ร่วมกำหนดรูปแบบพื้นที่แผงลอยที่เหมาะสม สอดคล้องเอกลักษณ์พื้นที่ และเป็นธรรมกับทุกฝ่าย


ที่ ถ.พระราม 2 ซอย 69 นายชัชชาติได้หารือกับตัวแทนสหพันธ์ผู้ค้าหาบเร่แผงลอย กรุงเทพมหานคร และตัวแทนผู้ขับขี่รถจักรยานยนต์รับจ้าง ถึงปัญหาและแนวทางการจัดการพื้นที่ ชัชชาติ กล่าวว่า พื้นที่การค้าพระราม 2 ซอย 69 เป็น 1 ใน 3 พื้นที่แผงลอยนำร่องที่ กทม. เข้ามาจัดการเช่นเดียวกับในพื้นที่อารีย์ ซอย 1 และอ่อนนุช 77 ทั้งนี้ บริเวณปากซอย 69 ถ.พระราม 2 สามารถจัดสรรพื้นที่การค้าโดยไม่กีดขวางทางเท้า โดยตีเส้นสีขาวแบ่งพื้นที่ทางเท้ากับพื้นที่การค้า รวมทั้งพื้นที่ซุ้มรถจักรยานยนต์รับจ้างและรถสามล้อถีบอย่างชัดเจน ถือเป็นต้นแบบพื้นที่แผงลอยที่อยู่ร่วมกับพื้นที่สาธารณะได้ มีประโยชน์กับประชาชนโดยรอบที่ส่วนใหญ่อาศัยในเคหะชุมชนและเป็นผู้มีรายได้น้อย

ด้านนโยบายการจัดการพื้นที่แผงลอย ชัชชาติ เสนอ กทม. พัฒนาการมีส่วนร่วมของของภาคประชาชน โดยพิจารณาเพิ่มสัดส่วนคณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขต เพื่อให้ตัวแทนผู้ค้า ตัวแทนประชาชนและตัวแทนผู้ประกอบการในพื้นที่ มีอิสระในการกำหนดลักษณะและจำนวนแผงค้าที่เหมาะสมและเป็นระเบียบ ตามบริบทที่แตกต่างกันของแต่ละพื้นที่ ทั้งนี้ จำเป็นต้องคำนึงถึงประโยชน์และความเป็นธรรมของทุกฝ่ายในพื้นที่ด้วย

“การจัดการหาบเร่แผงลอยไม่ได้มีต้นแบบเดียว เพราะแต่ละพื้นที่มีบริบทแตกต่างกัน เพราะฉะนั้นต้องมีคณะกรรมการฯ เข้ามาจัดการและดูแล จริงๆ ควรดูแลผู้ค้าที่เป็นชุมชนในพื้นที่ก่อน เพราะชุมชนจะช่วยดูแลพื้นที่ ไม่ต้องเดินทางไม่ไกลบ้าน และมีส่วนช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจในชุมชนอีกด้วย” นายชัชชาติ กล่าว


นายชัชชาติ ยังเสนอให้รับฟังความคิดเห็นของประชาชนในพื้นที่ผ่านช่องทางออนไลน์ ถึงแนวทางจัดการพื้นที่แผงลอย เพิ่มการแผยแพร่ข้อมูลพื้นที่การค้าให้โปร่งใส ตั้งแต่วิธีการกำหนดลักษณะของพื้นที่ค้า จำนวนและประเภทการค้า รวมทั้งร่วมมือกับภาคเอกชนสนับสนุนการพัฒนาลักษณะร้านค้า เช่น ลักษณะสีของร้าน ร่ม ให้สอดคล้องกับที่คณะกรรมการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยระดับเขตกำหนด เช่น พื้นที่ที่อารีย์ซอย 1 ซึ่งเป็นต้นแบบความร่วมมือจัดการระหว่างรัฐและเอกชน

นายชัชชาติ ยังได้เดินหาเสียงในพื้นที่พระราม 2 ตั้งแต่ช่วงเช้า เริ่มต้นจากตลาดเช้าหน้าโรงเรียนบางขุนเทียนศึกษา เคหะชุมชนธนบุรี ต่อเนื่องมาที่ตลาดมารวย ก่อนข้ามสะพานลอยถ.พระราม 2 สังเกตสภาพการจราจร จากนั้นพูดคุยกับกลุ่มชมรมผู้สูงอายุเต๋าเต๋อ และพบประชาชนอีกหลายแห่งในพื้นที่เขตบางขุนเทียน เพื่อรับฟังปัญหาและแนวทางการแก้ไขปัญหาพื้นที่ มีประโยชน์อย่างยิ่งต่อการพัฒนา 9 มิติ เพื่อสร้างกรุงเทพฯ ให้เป็นเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนต่อไป ปัจจุบันชัชชาติมีนโยบายมากกว่า 200 เรื่องแล้ว

แท็กที่เกี่ยวข้อง