อธิบดีกรมการแพทย์ห่วงตัวเลขผู้เสียโควิด- 19 พุ่ง

2022-04-17 08:21:06

อธิบดีกรมการแพทย์ห่วงตัวเลขผู้เสียโควิด- 19 พุ่ง

Advertisement

อธิบดีกรมการแพทย์ห่วงตัวเลขผู้เสียโควิด- 19 พุ่ง  แนะกลุ่มเสี่ยงพบเชื้อรีบติดต่อสถานพยาบาลทันที

เมื่อวันที่ 16 เม.ย.65 นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข เปิดเผยว่า สถานการณ์ของโรคโควิด 19 ยังคงอยู่ในช่วงการแพร่ระบาดและพบผู้ติดเชื้อเป็นจำนวนมากในประเทศไทย ขณะเดียวกันยอดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคโควิด 19 มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นตามยอดการติดเชื้อที่เพิ่มขึ้น โดยจากข้อมูลของกระทรวงสาธารณสุขพบว่าจากยอดการเสียชีวิต 125 ราย (ข้อมูล ณ วันที่ 16 เม.ย.65) มีปัจจัยเสี่ยงต่อการเสียชีวิตที่สำคัญคือผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง 608 จำนวน 117 ราย คิดเป็นร้อยละ 93.6 หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์จำนวน 118 ราย คิดเป็นร้อยละ 94.4 จึงขอแนะนำว่าหากเป็นผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยงต่างๆไม่ว่าจะเป็นเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้ที่มีโรคประจำตัว และหญิงตั้งครรภ์ หรือได้รับวัคซีนไม่ครบตามเกณฑ์ เมื่อมีอาการให้รีบติดต่อสถานพยาบาลทันที เพื่อให้เข้าถึงการรักษาได้เร็วและเหมาะสมเพื่อลดอัตราการเสียชีวิต พร้อมยังย้ำว่าจากข้อมูลแสดงให้เห็นว่ากลุ่มเสี่ยงควรได้รับการฉีดวัคซีนเพื่อลดการป่วยรุนแรงและการเสียชีวิต