"เรืองไกร"ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบทรัพย์สิน "เฉลิมชัย -ชินวรณ์-จักรพันธ์"

2022-04-16 16:00:46

 "เรืองไกร"ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบทรัพย์สิน "เฉลิมชัย -ชินวรณ์-จักรพันธ์"

Advertisement

"เรืองไกร"ร้อง ป.ป.ช. ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สิน "เฉลิมชัย -ชินวรณ์-จักรพันธ์" ปมที่ดิน ภบท.5 -ส.ป.ก.

เมื่อวันที่ 16 เม.ย. 65 นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ  เปิดเผยว่า ในช่วงเช้าตนได้ส่งหนังสือทางไปรษณีย์ EMS ถึง ป.ป.ช. เพื่อขอให้ตรวจสอบบัญชีทรัพย์สินของนักการเมือง 3 ราย ว่าเป็นไปโดยถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ ดังนี้ 1.นายชินวรณ์ บุณยเกียรติ ส.ส. นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป. )ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 11 เม.ย. 65 ว่า ที่ดิน ภบท.5 ที่แจ้งบัญชีไว้นั้น เป็นของภรรยา แต่ได้ขายไปแล้ว โดยกรณีดังกล่าว เมื่อตรวจสอบบัญชีที่นายชินวรณ์ ยื่นไว้กรณีรับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 62 พบว่า มีที่ดิน ภบท.5 ที่แจ้งไว้ 4 แปลง เนื้อที่รวม 70 ไร่ มูลค่ารวม 2,980,000 บาท และมีบ้านอยู่บนที่ดินแปลงหนึ่งด้วยซึ่งแจ้งมูลค่าไว้ 500,000 บาท ดังนั้น เมื่อแจ้งว่า ที่ดินดังกล่าวขายไปแล้วจึงมีเหตุที่ต้องขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่า ที่ดินขายไปเมื่อใด ขายบ้านด้วยหรือไม่ รวมราคาเท่าใด ขายให้ใคร ชำระกันอย่างไร ส่งมอบการครอบครองอย่างไร เสียภาษีหรือไม่ อย่างไร

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า 2.นายเฉลิมชัย ศรีอ่อน รมว.เกษตรและสหกรณ์ ที่ให้สัมภาษณ์เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 ว่า ที่ดิน ภบท.5 จำนวน 120 ไร่ มูลค่า 3.6 ล้านบาท ไม่มีอยู่แล้ว เป็นข้อมูลเก่าเมื่อ 10-20 ปีที่แล้ว ซึ่งเมื่อตรวจสอบการยื่นบัญชีกรณีรับตำแหน่ง รมต.เกษตรฯ เมื่อวันที่ 16 ก.ค.62 ไม่พบรายการที่ดินตามข่าว แต่เมื่อย้อนไปดูบัญชีของนายเฉลิมขัย ที่เคยยื่นไว้หลายครั้ง พบว่า ที่ดิน ภบท.5 ดังกล่าว มีการยื่นไว้กรณีรับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 22 ม.ค.51 แต่กรณีพ้นจากตำแหน่ง เมื่อวันที่ 10 พ.ค.54 ไม่พบที่ดินดังกล่าว  จึงมีเหตุที่ควรขอให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบว่า ที่ดิน ภบท.5 ดังกล่าว ที่ไม่มีอยู่ในบัญชีนั้น ขายหรือโอนให้ใคร ในราคาเท่าใด โดยวิธีใด และมีการเสียภาษี หรือไม่

นายเรืองไกร กล่าวต่อว่า 3.นายจักรพันธ์ ปิยพรไพบูลย์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ซึ่งได้ยื่นบัญชีทรัพย์สินกรณีเข้ารับตำแหน่ง ส.ส. เมื่อวันที่ 15 ธ.ค. 2564 โดยแจ้งที่ดินลำดับที่ 6 คือ ส.ป.ก. เลขที่ 513 ไม่ระบุที่ตั้ง เนื้อที่ 6 ไร่ 3 งาน 73 ตรว. ได้มาเมื่อ 6 ธ.ค. 50 มูลค่า 1 ล้านบาท และแจ้งว่า มีรายได้จากการเลี้ยงสัตว์และจากการขายไข่ไว้รวม 2 ปี ปีแรก รายได้รวม 1,100,000 บาท ปีที่สอง รายได้รวม 1,300,000 บาท

นายเรืองไกร กล่าวว่า การยังถือครองที่ดิน ส.ป.ก. หลังจากเป็น ส.ส. และมีรายได้ต่อปีเกินกว่าล้านบาทนั้น เมื่อเทียบบรรทัดฐานจากกรณีที่ ป.ป.ช. เคยชี้มูล น.ส.ปารีณา ไกรคุปต์ อดีตส.ส.ราชบุรี พรรคพลังประชารัฐ และศาลฎีกาได้พิพากษาวางหลักเรื่องเกี่ยวกับการฝ่าฝืนจริยธรรมไว้แล้ว จึงมีเหตุที่ต้องขอให้ ป.ป.ช.ตรวจสอบว่า การถือครองที่ดิน ส.ป.ก. ดังกล่าว จะเข้าข่ายฝ่าฝืนมาตรฐานทางจริยธรรม ข้อ 17 หรือไม่