พม.รับตัวคนไทยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับบ้าน

2022-04-16 02:00:38

พม.รับตัวคนไทยเหยื่อแก๊งคอลเซ็นเตอร์กลับบ้าน

Advertisement

พม. จับมือเครือข่ายรับตัวคนไทยเหยื่อขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชากลับบ้าน

เมื่อวันที่ 15 เม.ย 65 น.ส.แรมรุ้ง วรวัธ รองปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (รองปลัด พม.) ในฐานะโฆษกกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เปิดเผยว่า วันนี้ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) ร่วมกับ ศูนย์พิทักษ์เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการต่างประเทศ และองค์กรที่เกี่ยวข้อง ดำเนินการรับตัวคนไทยที่ถูกหลอกไปเป็นเหยื่อของขบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ที่ประเทศกัมพูชา ณ บริเวณด่านอรัญประเทศ จ.สระแก้ว


น.ส.แรมรุ้ง กล่าวต่อว่า การดำเนินการรับตัวกลุ่มคนไทยดังกล่าว เริ่มตั้งแต่เดือนต.ค.64 เป็นต้นมา จนถึงปัจจุบัน รวมแล้วมากกว่า 10 ครั้ง มีจำนวนคนไทยที่ได้รับการช่วยเหลือกลับจากประเทศกัมพูชา รวมแล้วเกือบ 2,000 คน สำหรับการปฏิบัติการช่วยเหลือกลุ่มคนไทยในครั้งนี้ มีการช่วยเหลือคนไทยรวม 68 คน โดยการประสานงานของ ศูนย์พิทักษ์ เด็ก สตรี ครอบครัว ป้องกันปราบปรามการค้ามนุษย์และภาคประมง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องฝ่ายไทย ร่วมกับ สำนักงานตำรวจแห่งกัมพูชา และสถานทูตไทย ณ กรุงพนมเปญ ซึ่งมีการดำเนินงานร่วมกันอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้การช่วยเหลือกลุ่มคนไทยที่ถูกหลอกเข้ากระบวนการแก๊งคอลเซ็นเตอร์ และสแกมเมอร์ ซึ่งอาจเป็นสาเหตุหนึ่งของขบวนการค้ามนุษย์

น.ส.แรมรุ้ง  กล่าวด้วยว่า ในส่วนของ พม. ได้มอบหมายผู้อำนวยการกองต่อต้านการค้ามนุษย์ สำนักงานปลัด พม. เข้าร่วมรับตัวกลุ่มคนไทยดังกล่าว หลังจากนั้นจะมอบหมายเจ้าหน้าที่เข้าร่วมดำเนินการ สัมภาษณ์เพื่อคัดแยกผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ ภายหลังกระบวนการกักตัวตามมาตรการทางสาธารณสุขเสร็จสิ้น โดยหากเป็นผู้เสียหายจะมีกระบวนการติดตามช่วยเหลือ โดยหน่วยงานของกระทรวง พม. ในพื้นที่ภูมิลำเนาของผู้เสียหาย เช่น การช่วยเหลือเยียวยาผ่านเงินกองทุนเพื่อการป้องกันและปราบปรามการค้ามนุษย์ และการช่วยเหลือเยียวยาอื่น ๆ ตามภารกิจของ พม. ต่อไป