"ศิธา" ชูไอเดียปรับเขื่อนริมน้ำให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย

2022-04-15 14:00:57

"ศิธา" ชูไอเดียปรับเขื่อนริมน้ำให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย

Advertisement

"ศิธา" ชูไอเดีย Connect & Protect ปรับเขื่อนริมน้ำป้องกันน้ำท่วม ให้เป็นพื้นที่ออกกำลังกาย พื้นที่กิจกรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตและวัฒนธรรม

เมื่อวันที่ 15 เม.ย.65  ที่วัดจันทรสโมสร เขตดุสิต กทม. คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม.หมายเลข 11 พร้อมด้วย นายเจนณรงค์ ซาก้า ผู้สมัครส.ก. หมายเลข 5 เขตดุสิต พรรคไทยสร้างไทย ร่วมงานประเพณีสงกรานต์ประจำปี 2565 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดียิ่ง ประชาชนต่างเข้ามากอด จับมือ บอกว่าขอให้ศิธามาเป็นผู้ว่าฯกทม.คนใหม่ให้ได้


น.ต. ศิธาระบุว่า ตนจะชูนโยบาย Connect & Protect ปรับเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่เป็นกำแพงกั้นสูงปิดบังทัศนียภาพของบ้านเรือนริมน้ำมาออกแบบใหม่ เพื่อใช้ประโยชน์ทั้งการป้องกันน้ำท่วม และเปิดเป็นพื้นที่สาธารณะสีเขียว ใช้ออกกำลังกาย ทำพื้นที่กิจกรรม เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิง วิถีชีวิตและวัฒนธรรม Cultural Tourism พร้อมเชื่อมโยง และเปิดพื้นที่ชุมชนริมน้ำ ให้สามารถค้าขายสร้างรายได้ให้คนในชุมชนเป็น Community retail spaceโดยยึดหลักการพัฒนาให้ดีขึ้นโดยฟังเสียงและความต้องการของประชาชนในพื้นที่เป็นหลัก อย่างเช่นพื้นที่เขตดุสิต สามารถนำร่องเป็นพื้นที่เศรษฐกิจแห่งใหม่ โดยเฉพาะที่วัดจันทรสโมสรให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมชุมชน Cultural Tourism สร้างรายได้โดยเปิดพื้นที่ค้าขาย community Retail Space ต่อยอดให้คนนอกพื้นที่ รู้จักของดีเขตดุสิตมากขึ้น เพื่อสร้างรายได้ให้คนในเขตดุสิต


น.ต.ศิธา ระบุว่า พื้นที่เขตดุสิต มีศักยภาพของชุมชนริมน้ำ ซึ่งต้องปรับพื้นที่ริมแม่น้ำ ให้กลายเป็นพื้นที่แห่งการสร้างโอกาสให้คนดุสิต โดยเห็นว่าบริบทและภูมิศาสตร์ ของเขตดุสิต เป็นเขตที่มีพื้นที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา ยาวตลอดเขต รวมถึงพื้นที่บริเวณริมคลองสาธารณะ 17 แห่ง ทำให้พื้นที่ริมแม่น้ำมีบทบาทในวิถีชีวิต และวัฒนธรรมของชาวดุสิตเป็นอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นชุมชน เส้นทาง การคมนาคม รวมถึงสถานที่สำคัญเช่นวัด พิพิธภัณฑ์ และท่าเรือ นอกจากนี้ พื้นที่เขตดุสิต ที่ติดริมแม่น้ำเจ้าพระยา และริมคลอง หลายแห่งในเขตดุสิตยังสามารถนำมาพัฒนาให้เป็นพื้นที่สาธารณะ เพื่อปรับปรุงคุณภาพชีวิตคนในชุมชน และเพิ่มโอกาสทางเศรษฐกิจให้เขตดุสิตในเชิงพาณิชย์ซึ่งสามารถปรับปรุงและยกระดับให้เป็นพื้นที่เศรษฐกิจใหม่ได้ ยกตัวอย่างเช่น บริเวณวัดจันทรสโมสร ริมแม่น้ำเจ้าพระยาที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปีพ.ศ. 2386 มีประวัติความเป็นมาคู่กับชุมชนยาวนานถึง 179 ปีและเป็นพื้นที่เชื่อมต่อกับ ชุมชน และโรงเรียนระดับปฐมศึกษา โดยพื้นที่รอบวัด โรงเรียน และ ชุมชน สามารนำมาปรับปรุงเป็นพื้นที่เชื่อมต่อวัฒนธรรมและพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ร่วม ของ บ -ว -ร หรือ บ้าน วัด และ โรงเรียน ผ่านการปรับปรุง เปลี่ยนภูมิทัศน์ที่เสื่อมโทรมให้กลายไปเป็นพื้นที่สาธารณะเพื่อพักผ่อนหย่อนใจ โดยการพัฒนาพื้นที่ริมน้ำภายในวัดให้เป็น สวนสาธารณะ และ พื้นที่สีเขียวเพื่อสุขภาพ และสามารถปรับปรุงให้เป็นทางวิ่งหรือทางจักรยาน ให้ประชาชนในเขตดุสิตสามารถมาออกกำลังกาย และรับอากาศบริสุทธิ์ริมแม่น้ำเจ้าพระยา รวมถึงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นศูนย์เรียนรู้นอกห้องเรียน ทำให้เยาวชนชาวดุสิตได้เรียนรู้อัตลักษณ์ชุมชน ผ่านการทำศูนย์การเรียนรู้ชุมชน สนามเด็กเล่น และลานกีฬา เพื่อพัฒนาทักษะ และส่งเสริมสุขภาพให้กับนักเรียนภายในและนอกชุมชน ให้ห่างไกลยาเสพติด โดยการออกแบบนั้น ต้องมาจาก People First Design Thinking โดยต้องเข้าใจบริบทและออกแบบให้สอดคล้องกับวิถีชีวิต ประวัติศาสตร์และ อัตลักษณ์ชุมชน สร้างโอกาสในการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนในท้องถิ่นและต่อยอดโอกาสทางเศรษฐกิจในอนาคต ออกแบบโดยคำนึงถึงผลระทบที่มีต่อแม่น้ำมากที่สุด พัฒนาพื้นที่ร่วมกับชุมชน ทั้งภาครัฐ และประชาชน เพื่อให้ทุกคนได้ใช้พื้นที่ร่วมกัน และเป็นพื้นที่ที่ทุกคนเข้าถึง