อธิบดีกรมควบคุมโรคขอเคร่งครัดป้องกันโควิดในวันครอบครัว

2022-04-14 14:00:01

อธิบดีกรมควบคุมโรคขอเคร่งครัดป้องกันโควิดในวันครอบครัว

Advertisement

อธิบดีกรมควบคุมโรค ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด-19 ในวันครอบครัว 14 เม.ย.

เมื่อวันที่ 14 เม.ย.65 นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในวันที่ 14 เม.ย.ของทุกปี นอกจากจะเป็นวันสงกรานต์แล้ว ยังเป็นวันครอบครัว ซึ่งประชาชนจะเดินทางกลับภูมิลำเนาไปหาครอบครัวพี่น้อง และพบปะขอพรญาติผู้ใหญ่ตามประเพณี กรมควบคุมโรคจึงขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการป้องกันโควิด- 19 ขั้นสูงสุด 2U ได้แก่ Universal Prevention สวมหน้ากากตลอดเวลา ล้างมือบ่อยๆ เว้นระยะห่าง ป้องกันการนำเชื้อไปแพร่ให้ผู้สูงอายุ และมาตรการ Universal Vaccination โดยให้บุตรหลานพาผู้สูงอายุ หรือกลุ่มเสี่ยง 608 ในครอบครัวที่ยังไม่ได้รับวัคซีน หรือได้รับวัคซีนครบ 2 เข็มนานเกิน 3 เดือน หรือรับวัคซีน 3 เข็มนานเกิน 4 เดือน ไปรับวัคซีนเข็มกระตุ้นตามกำหนด ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ เพื่อช่วยเพิ่มภูมิคุ้มกัน ช่วยป้องกันการติดเชื้อ ที่สำคัญคือช่วยลดความรุนแรงและการเสียชีวิตได้สำหรับในช่วงสงกรานต์ปีนี้ สามารถจัดกิจกรรมตามประเพณีได้ เช่น รดน้ำดำหัวญาติผู้ใหญ่ สรงน้ำพระ ขบวนแห่ หรือการแสดงดนตรี แต่ขอให้ผู้จัดงานปฏิบัติตามมาตรการ Covid Free Setting อย่างเคร่งครัด โดยกำหนดจุดเข้าออกที่ชัดเจน จัดกิจกรรมในที่โล่ง ระบายอากาศได้ดี ผู้เข้าร่วมงาน ควรสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ล้างมือด้วยแอลกอออล์เจลบ่อยๆ เว้นระยะห่าง และไม่รับประทานอาหารหรือเครื่องดื่มร่วมกันเป็นเวลานาน ที่สำคัญห้ามปะแป้ง ปาร์ตี้โฟม และห้ามจำหน่ายเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด ทั้งนี้ หลังกลับจากสงกรานต์ ให้สังเกตอาการตนเอง 7 วัน ตรวจ ATK เมื่อมีอาการสงสัยติดเชื้อ และ WFH ตามความเหมาะสม สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกรมควบคุมโรค โทร.1422