ประธานรัฐสภาส่งสารอวยพรสงกรานต์

2022-04-13 02:50:16

 ประธานรัฐสภาส่งสารอวยพรสงกรานต์

Advertisement

ประธานรัฐสภาส่งสารอวยพรคนไทยเนื่องในเทศกาลสงกรานต์ปี 65

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. 65 นายชวน หลีกภัย ประธานรัฐสภา ส่งสารอวยพรและความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทย เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2565 ใจความ ว่า “พี่น้องประชาชนชาวไทยที่เคารพรักทุกท่าน ในปัจจุบันแม้วัฒนธรรมประเพณีบางอย่างในสังคมไทยจะมีการเปลี่ยนแปลงและเลือนหายไป แต่เทศกาลสงกรานต์ ซึ่งถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ตามขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของประเทศไทยที่สืบทอดมาแต่อดีตกาลจนเป็นเอกลักษณ์หนึ่งของชาติ ที่ยังปฏิบัติสืบทอดมาอย่างมั่นคงจนต่อมามีการกำหนดให้วันที่ 13 เมษายน เป็นวันผู้สูงอายุแห่งชาติและวันที่14เมษายน เป็นวันครอบครัว ดังนั้น ในเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 256นี้ นอกจากพี่น้องประชาชนจะได้ร่วมกันทำกิจกรรมทางศาสนา ขอพรญาติผู้ใหญ่ อันเป็นกิจกรรมตามประเพณีที่เคยปฏิบัติกันมาแล้ว หวังอย่างยิ่งว่าจะเป็นโอกาสที่สมาชิกในครอบครัวได้ใกล้ชิดกันและแสดงความเคารพกตัญญูต่อผู้มีพระคุณ เพื่อส่งเสริมความรักความผูกพันในครอบครัวให้แน่นแฟ้นมากยิ่งขึ้น อันเป็นจุดแข็งของสังคมไทย ผมขอส่งความปรารถนาดีมายังพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกท่าน ขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัย และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย โปรดประทานพรให้ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีกำลังกาย กำลังใจ และกำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง ประสบความสำเร็จตามความปรารถนาทุกประการตลอดไป