เตือน "โคลนาซีแพม"ใช้ตามแพทย์สั่ง

2022-04-12 11:06:13

เตือน "โคลนาซีแพม"ใช้ตามแพทย์สั่ง

Advertisement

แพทย์เตือน "โคลนาซีแพม"ต้องใช้ตามแพทย์สั่ง ใช้ผิดเสี่ยงอันตรายมีความผิดตามกฎหมาย

จากกรณีเทรนเนอร์หนุ่มรายหนึ่งโดยลูกค้าเกย์วางยาในน้ำส้มยี่ห้อหนึ่งสลบไป 2 วัน โดย รศ.ดร.วีรชัย พุทธวงศ์ หรือ "อาจารย์อ๊อด" อาจารย์ประจำภาควิชาเคมี คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ นำตัวอย่างมาตรวจวิเคราะห์พบสาร Clonazepam (โคลนาซีแพม)นั้น

เมื่อวันที่ 12 เม.ย. นพ.มานัส โพธาภรณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า Clonazepam (โคลนาซีแพม) หรือชื่อทางการค้า เช่น Convulsil , Prenarpil , Povanil , Clonaril , Ancoril และ Rivotril เป็นยาในกลุ่ม benzodiazepines (เบ็นโซไดอาเซพีน) เป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาทประเภท 4 ตาม พระราชบัญญัติวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตและประสาท พ.ศ. 2559 ออกฤทธิ์กดประสาทส่วนกลาง ในทางการแพทย์ใช้เป็นยากันชัก (Anticonvulsant) ที่ใช้รักษาผู้ป่วยโรคลมชัก ช่วยคลายกังวลสำหรับผู้ที่เป็นโรคตื่นตระหนก (Panic Disorder) และช่วยรักษาอาการผิดปกติของการเคลื่อนไหว (Akathisia) โดยยาจะออกฤทธิ์ ยับยั้งการทำหน้าที่ของเซลล์ประสาท มีผลทำให้ผู้ใช้ยาลดอาการวิตกกังวลและตื่นตระหนกลงได้ ช่วยคลายกล้ามเนื้อ ต้านอาการชัก ผลข้างเคียงจากการใช้ Clonazepam จะทำให้มีอาการง่วงซึม มึนศีรษะ สับสน จดจำสิ่งต่างๆ ไม่ได้ อาจทำให้เกิดอาการใจสั่นหรือมีชีพจรเต้นเร็วในผู้ใช้บางราย มีอาการกล้ามเนื้ออ่อนแรง หายใจช้าลง หรือหายใจสั้นๆ หูแว่ว เห็นภาพหลอน มีปัญหาเรื่องการเคลื่อนไหวและการทรงตัว อารมณ์ไม่คงที่ เช่น ตื่นเต้นผิดปกติ พูดไม่หยุด โมโห โดยจะออกฤทธิ์นานประมาณ 8 ชม.ในผู้ที่ใช้ยานี้หากพบว่ามีอาการผิดปกติให้รีบพบแพทย์ทันที ทั้งนี้หากมีการใช้ร่วมกับยาเสพติดชนิดอื่น ๆ หรือใช้ร่วมกับการดื่มแอลกอฮอล์ จะทำให้เสริมฤทธิ์การกดระบบประสาท หายใจลำบาก และอาจเสียชีวิตได้

ด้าน นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า  Clonazepam จัดเป็นวัตถุออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท ซึ่งห้ามมิให้มีการจำหน่ายเว้นแต่ได้รับอนุญาต หรือมีใบสั่งจากแพทย์ เป็นยาที่ต้องควบคุมการใช้ เนื่องจากอาจถูกนำไปใช้ในทางที่ผิดกฎหมาย หรือทำให้เกิดอาการติดยาได้หากไม่ระมัดระวังการใช้ หากมีการลักลอบจำหน่ายจะมีความผิดตามกฎหมาย การใช้ Clonazepam ในขนาดสูงเป็นเวลานาน ๆ อาจทำให้เกิดการดื้อยาและติดยาได้ ถ้าหยุดใช้ยาทันทีจะเกิดอาการขาดยาหรือถอนยา เช่น คลื่นไส้ อาเจียน หัวใจเต้นเร็ว มือสั่น ซึมเศร้า เป็นโรคจิต หรืออาจเกิดอาการชัก ทั้งนี้ Clonazepam สามารถละลายน้ำได้ ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ทำให้ถูกกลุ่มผู้ไม่หวังดีนำไปใช้ในทางที่ผิดโดยนำไปใช้เพื่อหวังผลให้เกิดการมึนเมา หรือหมดสติ เป็นสาเหตุของการถูกล่วงละเมิดทางเพศ หรือเป็นสาเหตุของการเกิดความรุนแรงต่าง ๆ ขอให้ระมัดระวังที่จะดื่มเครื่องดื่มจากผู้อื่น ย้ำเตือนกลุ่มผู้ใช้ยานี้เพื่อการรักษาอาการเจ็บป่วยต้องใช้ภายใต้การดูแลจากแพทย์เท่านั้น ในกลุ่มผู้ที่คิดจะใช้ Clonazepam ไปในทางที่ผิดโดยไม่ใช้เพื่อวัตถุประสงค์ในเรื่องการรักษาพยาบาลจะมีความผิดตามกฎหมายและให้ตระหนักถึงอันตรายที่อาจจะเกิดขึ้นได้ ทั้งนี้หากประสบปัญหาเกี่ยวกับยาและสารเสพติดสามารถขอรับคำปรึกษาเรื่องยาและสารเสพติดได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.pmnidat.go.th หรือเข้ารับการบำบัดรักษายาเสพติดได้ที่ สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี (สบยช.) กรมการแพทย์ จังหวัดปทุมธานีและโรงพยาบาลธัญญารักษ์ในส่วนภูมิภาคทั้ง 6 แห่ง ได้แก่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ โรงพยาบาลธัญญารักษ์แม่ฮ่องสอน โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา และโรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี