สบส. พบ 5 พฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด-19 แนวโน้มสูงขึ้น

2022-04-11 10:32:46

สบส. พบ 5 พฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด-19 แนวโน้มสูงขึ้น

Advertisement

อธิบดี สบส. ระบุพบ 5 พฤติกรรมเสี่ยงติดโควิด-19 มีแนวโน้มสูงขึ้น 

เมื่อวันที่ 11 เม.ย.65 นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงค์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ กล่าวว่า สถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด- 19 ยังคงระบาดอย่างต่อเนื่อง ที่ไม่อยากให้ประชาชนการ์ดตก เพราะเชื้อโควิด 19 มีการแพร่กระจายได้ง่าย และ มีโอกาสกลายพันธุ์ หากมีการแพร่ระบาดจนมีจำนวนที่มากขึ้น กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ โดยกองสุขศึกษา ได้ทำการสำรวจการเฝ้าระวังพฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด 19 ซึ่งได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักการศึกษา สำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ 1-12 และสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทุกจังหวัด ดำเนินการสำรวจช่วงที่ 1 ตั้งแต่วันที่ 1 – 30 พ.ย.64 จำนวน 272,486 คน และดำเนินการสำรวจช่วงที่ 2 ตั้งแต่วันที่ 5 – 31 มี.ค.65 จำนวน 113,847 คน ครอบคลุมพื้นที่ 77 จังหวัดทั่วประเทศ โดยทำการเปรียบเทียบการป้องกันการติดเชื้อแบบครอบจักรวาล ผลการสำรวจพบว่า 5 พฤติกรรมเสี่ยงโรคโควิด 19 ของคนไทยที่มีแนวโน้มสูงขึ้น คือ

1) พฤติกรรมไม่สวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา ทั้งอยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม 4.8 %

2) พฤติกรรมใช้ของส่วนตัวร่วมกับผู้อื่น เช่น แก้วน้ำ ผ้าเช็ดตัว มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม 2.6%

3) พฤติกรรมใช้มือสัมผัสหน้ากากอนามัย หน้ากากผ้า ที่สวมใส่อยู่ รวมทั้งใบหน้า ตา จมูก ปาก มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม 1.5%

4) พฤติกรรมไม่เว้นระยะห่างจากผู้อื่นอย่างน้อย 1 - 2 เมตร มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม 1.1%

5) พฤติกรรมกินอาหารร่วมกันกับผู้อื่น หรือไม่ใช้ช้อนกลางส่วนตัว มีพฤติกรรมเสี่ยงเพิ่ม 0.6%

"จากผลการสำรวจสะท้อนคนไทยการ์ดตก จึงขอให้ทุกคนให้ความสำคัญในการสวมหน้ากากอนามัยทุกครั้งทั้งอยู่ในและนอกบ้านที่มีคนมากกว่า 2 คน และปฏิบัติตามมาตรการต่างๆ ที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดในการดำเนินกิจกรรมต่างๆ"นพ.ธเรศ กล่าว

ด้าน ทพ.อาคม ประดิษฐสุวรรณ กล่าวว่า การแพร่กระจายของเชื้อโควิด 19 สามารถแพร่กระจายต่อกันได้อย่างรวดเร็ว จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ประชาชน ต้องใส่ใจ เข้าใจ และเรียนรู้กับโควิด 19 ซึ่งไม่สามารถทราบได้เลยว่าผู้ใกล้ชิด คนในครอบครัว หรือบุคคลภายนอก มีใครบ้างที่ติดเชื้อโควิด 19 จึงเน้นย้ำการปฏิบัติตัวในสถานการณ์ของการแพร่ระบาดของโควิด 19 ที่มีมาอย่างต่อเนื่อง ด้วยการลดพฤติกรรมเสี่ยง และปฏิบัติตนเองให้เป็นวิถีใหม่ ที่ยังคงเน้นมาตรการ มาตรการ VUCA คือ Vaccine ฉีดวัคซีนให้ครบตามกำหนดUniversal Prevention ป้องกันตนเองแบบครอบจักรวาล COVID Free Setting มาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร ATK ตรวจ ATK เมื่อมีความเสี่ยง และมาตรการ DMHTTA อย่างเคร่งครัด