PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 49 จังหวัด

2022-04-11 09:53:16

PM2.5 เกินค่ามาตรฐาน 49 จังหวัด

Advertisement

ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศรายสถานการณ์ PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐาน 49 จังหวัด

เมื่อเวลา 07.00 น. วันที่ 11 เม.ย.65  ศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศ รายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ สรุปสถานการณ์ PM2.5 พบเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่ ได้แก่ กรุงเทพมหานคร จ.ปทุมธานี จ.นนทบุรี จ.นครปฐม จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรปราการ จ.เชียงราย จ.เชียงใหม่ จ.แม่ฮ่องสอน จ.พะเยา จ.น่าน จ.ลำปาง จ.แพร่ จ.อุตรดิตถ์ จ.สุโขทัย จ.ตาก จ.พิษณุโลก จ.กำแพงเพชร จ.พิจิตร จ.เพชรบูรณ์ จ.นครสวรรค์ จ.อุทัยธานี จ.สิงห์บุรี จ.ลพบุรี จ.สระบุรี จ.สุพรรณบุรี จ.พระนครศรีอยุธยา จ.กาญจนบุรี จ.ราชบุรี จ.เพชรบุรี จ.นครนายก จ.ปราจีนบุรี จ.สระแก้ว จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.หนองคาย จ.เลย จ.อุดรธานี จ.นครพนม จ.สกลนคร จ.มุกดาหาร จ.กาฬสินธุ์ จ.ร้อยเอ็ด จ.ชัยภูมิ จ.อุบลราชธานี จ.ศรีสะเกษ จ.นครราชสีมา และ จ.บุรีรัมย์

ภาคเหนือ ตรวจวัดได้ 39 - 101 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ตรวจวัดได้ 63 - 146 มคก./ลบ.ม.

ภาคกลางและตะวันตก ตรวจวัดได้ 53 - 99 มคก./ลบ.ม.

ภาคตะวันออก ตรวจวัดได้ 34 - 76 มคก./ลบ.ม.

ภาคใต้ ตรวจวัดได้ 13 - 22 มคก./ลบ.ม.

กรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยสถานีตรวจวัดของ คพ. ร่วมกับ​ ​กทม. ตรวจวัดได้ 41 - 78 มคก./ลบ.ม.

คำเตือนสำหรับประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ที่เกินเกณฑ์มาตรฐาน​

-ประชาชนทั่วไป : ควรเฝ้าระวังสุขภาพ ลดเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น

-ผู้ที่ต้องดูแลสุขภาพเป็นพิเศษ : ควรลดระยะเวลาการทำกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น ถ้ามีอาการทางสุขภาพ ควรปรึกษาแพทย์

พื้นที่มีผลกระทบต่อสุขภาพ​ (พื้นที่สีแดง)​ ประชาชนควรหลีกเลี่ยงกิจกรรมกลางแจ้ง หรือใช้อุปกรณ์ป้องกันตนเองหากมีความจำเป็น หากมีอาการทางสุขภาพควรปรึกษาแพทย์

ด้าน ศูนย์แบบจำลองคุณภาพอากาศ และภูมิศาสตร์สารสนเทศ กรมควบคุมมลพิษ คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ล่วงหน้า​ ดังนี้

- พื้นที่กรุงเทพปริมณฑล 1 วันข้างหน้า คุณภาพอากาศปานกลาง และคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า นั้น แนวโน้มของสถานการณ์ในภาพรวมช่วงวันที่ 12 - 18 เม.ย.65จะมีแนวโน้มภาพรวมเข้าสู่เกณฑ์มาตรฐาน เนื่องจากสภาพอากาศที่เปิด และไม่มีสภาพอากาศนิ่งในพื้นที่

- พื้นที่ 17 จังหวัดภาคเหนือ 1 วันข้างหน้า คุณภาพอากาศโดยภาพรวมเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ และคาดการณ์ 7 วันข้างหน้า นั้น แนวโน้มของสถานการณ์ในช่วงวันที่ 17- 18 เม.ย. 65 ควรเฝ้าระวังเป็นหากจุดความร้อนมีจำนวนเยอะอาจเกิดสถานการณ์ที่ค่าฝุ่นละอองขึ้นสูงโดยเฉพาะพื้นที่ภาคเหนือตอนบน "ฝั่งตะวันออก" เนื่องจากมีแนวโน้มที่จะเกิดสภาพอากาศนิ่ง และการยกตัวของอากาศที่ไม่ดี ในช่วงเวลาดังกล่าว

วันที่ 17-18 เม.ย.65 ควรเฝ้าระวังการสะสมจุดความร้อน เนื่องจากสภาพอากาศที่นิ่ง และมวลอากาศยกตัวได้ไม่ดี ซึ่งจะกระทบภาคเหนือด้านตะวันออก รวมไปถึงภาคอีสาน

แท็กที่เกี่ยวข้อง