"ศิธา"ชูนโยบาย Bangkok Creative City

2022-04-10 15:30:47

"ศิธา"ชูนโยบาย Bangkok Creative City

Advertisement

"ศิธา" ระบุจะทำให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยนโยบาย Bangkok Creative City 

เมื่อเวลา 06.30 น. วันที่ 10 เม.ย.65 น.ต.ศิธา ทิวารี ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. หมายเลข 11 พร้อมด้วยนายสรเทพ โรจน์พจนารัช ผู้สมัคร ส.ก. เขตพระนคร หมายเลข 4 และกลุ่มนักวิ่งเพื่อน รร.สวนกุหลาบ ออกตัววิ่งรอบพระนครเพื่อออกกำลังกายชมความงามของเมืองพระนครในยามเช้า แวะทักทายแม่ค้าบางลำพู-ตลาดวันชาติ

น.ต. ศิธา ทิวารี กล่าวว่าผมจะทำให้ชุมชนมีรายได้อย่างยั่งยืน ด้วยนโยบาย Bangkok Creative City ของพรรคไทยสร้างไทย ที่จะเป็นการยกระดับการพัฒนาชุมชน โดยการกระจายงบประมาณไปยังชุมชน เพื่อดึงศักยภาพของพื้นที่ เพื่อสร้างความน่าสนใจของชุมชน สร้างโอกาสในการทำมาหากิน จากวัฒนธรรม วิถีชุมชน อัตลักษณ์ และสถาปัตยกรรม รวมถึงของดีของอร่อยเฉพาะถิ่นในแต่ละพื้นที่มาสร้างจุดเด่น เพื่อสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับชุมชน และนำเรื่องราวที่น่าสนใจของพื้นที่ชุมชน มาช่วยเสริมสร้างเศรษฐกิจฐานราก กระตุ้นให้เกิดการบริโภคภายใน ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของประเทศ


"การวิ่งชมเมือง เป็นตัวอย่างการคิดต่าง สร้างรายได้ ตามนโยบาย Bangkok Creative City ของพรรคไทยสร้างไทย โดยแต่ละพื้นที่สามารถสร้างสรรค์โอกาสในการสร้างรายได้จากต้นทุนเดิมที่มีอยู่แล้ว เช่น มรดกทางวัฒนธรรม วิถีชีวิต สถาปัตยกรรม การออกแบบเส้นทางการวิ่ง/การเดิน สามารถรังสรรค์ได้ไม่มีที่สิ้นสุด ร้านค้า ร้านอาหาร โรงแรม จะมีรายได้เพิ่ม จากรูปแบบการท่องเที่ยวที่เป็นมิตร โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม"น.ต.ศิธา กล่าว

น.ต.ศิธา ย้ำว่าต้องหยุดยัดเยียดรูปแบบการสนับสนุนรายได้ แต่ต้องปลดปล่อย(Liberate) ให้คนพื้นที่ได้สร้างสรรค์สิ่งใหม่ ช่วยคิดได้ แต่ยึดติดกับวิธีเดิมๆ ไม่ได้อีกแล้ว รวมถึงต้องรับฟังคนในพื้นที่ว่าต้องการสนับสนุนสิ่งใด สภาชุมชนจะช่วยออกแบบการใช้งบประมาณที่สนับสนุนการค้า การสร้างรายได้ที่ตรงกับความต้องการของคนในพื้นที่ ไทยสร้างไทยส่ง คุณสรเทพ ลงชิงตำแหน่ง ส.ก.เขตพระนคร โดยคุณสรเทพเป็นนักธุรกิจด้านการท่องเที่ยวและอาหาร มีความรู้ความเข้าใจ และรักเขตพระนครมาก เชื่อมั่นว่าประชาชนจะเลือกคนที่มีคุณภาพไปบริหารพื้นที่ให้พระนครกลับมามีชีวิตอีกครั้ง

ด้านนายสรเทพ ผู้สมัคร ส.ก.เขตพระนคร กล่าวถึงรูปแบบการวิ่งว่า “เส้นทางวิ่งเป็นรูปแบทแมนในวันนี้ ผู้ออกแบบมาร่วมนำวิ่งด้วย รวมเส้นทาง 11 กิโลเมตร ตามหมายเลขของ น.ต. ศิธา โดยพระนครเป็นเมืองที่มีเสน่ห์รายล้อมไปด้วยโบราณสถานและศิลปะวัฒนธรรม ร้านอาหารและเศรษฐกิจในชุมชน การส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนด้วยการใช้ sport tourism สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนในพื้นที่ได้อย่างยั่งยืน”