"อนุทิน"สั่ง รพ.ดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์

2022-04-07 17:15:02

"อนุทิน"สั่ง รพ.ดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์

Advertisement

"อนุทิน"สั่ง รพ.ทุกแห่งเตรียมพร้อมดูแลประชาชนช่วงสงกรานต์  พร้อมเปิดฉีดวัคซีนโควิด 19  ให้กับผู้ที่ต้องการในทุก รพ. รวมถึง รพ.สต. เพื่อขยายการรับวัคซีนให้มากที่สุด ลดความเสี่ยงติดเชื้อและเสียชีวิตของผู้สูงอายุ

เมื่อวันที่ 7 เม.ย.65 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.)  จ.นนทบุรี นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.สาธารณสุข ให้สัมภาษณ์ว่า กระทรวงสาธารณสุขได้มีข้อสั่งการไปยังหน่วยบริการสาธารณสุขทุกแห่ง เตรียมความพร้อมให้บริการประชาชนในช่วง 7 วันอันตรายเทศกาลสงกรานต์ ตั้งแต่วันที่ 11–17 เม.ย.65 เนื่องจากมีผู้ที่เดินทางกลับภูมิลำเนาจำนวนมาก โดยนอกจากการเตรียมการรองรับในกรณีเกิดอุบัติเหตุฉุกเฉิน ทั้งการรักษา ระบบส่งต่อ ห้องผ่าตัด กำลังคน ยาและเวชภัณฑ์ยา ได้ให้โรงพยาบาลรวมถึงรพ.สต.ในพื้นที่ใช้โอกาสนี้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด 19 ให้กับผู้สูงอายุและลูกหลานที่เดินทางกลับภูมิลำเนา และต้องการฉีดวัคซีนหรือครบระยะการรับวัคซีนเข็มกระตุ้น เพื่อขยายการรับวัคซีนให้มากที่สุด โดยให้กรมควบคุมโรคประสานกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดจัดส่งวัคซีนไปให้เพียงพอ ส่วนผู้บริหารในพื้นที่ ทั้งนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศูนย์/ โรงพยาบาลทั่วไป ให้อยู่ประจำในพื้นที่เพื่อบริหารจัดการสถานการณ์ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

“ขอฝากพี่น้องประชาชนในช่วงสงกรานต์นี้ หากตนเองหรือผู้สูงอายุที่บ้านยังไม่ได้รับวัคซีนหรือวัคซีนเข็มกระตุ้น ขอให้ไปฉีดวัคซีนได้ที่สถานพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทุกแห่งทั่วประเทศ เนื่องจากผู้ติดเชื้อโควิด 19 ที่เสียชีวิตกว่า 90% เป็นกลุ่ม 608 ซึ่งหากมีการฉีดวัคซีนในกลุ่มนี้ได้มากขึ้น จะช่วยปิดความเสี่ยงและลดความสูญเสียที่อาจจะเกิดขึ้นได้” นายอนุทิน กล่าว