กมธ.ปิดช่องอดีต ส.ว. กลุ่มการเมือง คนถูกตัดสิทธิ์ ตั้งพรรค

2022-04-07 14:50:12

กมธ.ปิดช่องอดีต ส.ว. กลุ่มการเมือง คนถูกตัดสิทธิ์ ตั้งพรรค

Advertisement

กมธ.กฎหมายลูกปิดช่องอดีต ส.ว. กลุ่มการเมือง คนถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง ตั้งพรรค ยืนค่าสมัครสมาชิกรายปี 20 บาท ตลอดชีพ 200 บาท 

เมื่อเวลา 13.00 น. วันที่ 7 เม.ย.65  ที่รัฐสภา นายรงค์ บุญสวยขวัญ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) และนายอัครเดช วงศ์พิทักษ์โรจน์ ส.ส.ราชบุรี พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ในฐานะคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... แถลงภายหลังการประชุม ว่า ที่ประชุมได้พิจารณาร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง ในประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมดำเนินการก่อตั้งพรรคการเมือง และค่าบำรุงพรรคการเมือง โดยในประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมดำเนินการก่อตั้งพรรคการเมือง ที่ประชุมมีมติไม่เห็นด้วยกับร่างของนายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ ในฐานะรองประธาน กมธ. ที่เสนอในมาตรา 9 วรรคหนึ่ง ซึ่งเกี่ยวโยงกับมาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญ ที่เปิดช่องให้อดีต ส.ว. กลุ่ม กปปส. และผู้ที่ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง สามารถจัดตั้งพรรคได้ ซึ่งที่ประชุมลงมติไม่เห็นด้วย 24 เสียง เห็นด้วย 19 เสียง และงดออกเสียง 2 เสียง จากองค์ประชุมทั้งหมด 45 เสียง และให้กลับไปใช้ข้อความตาม พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมืองฉบับปัจจุบัน ที่ห้ามบุคคลเหล่านี้เป็นผู้จัดตั้งพรรค

ด้านนายอัครเดช กล่าวว่า สำหรับประเด็นค่าบำรุงพรรคการเมืองแบบรายปีและแบบตลอดชีพ มีการพิจารณาว่า ควรแก้ไขเพิ่มเติมจำนวนค่าบำรุงพรรคการเมืองแบบรายปีและแบบตลอดชีพหรือไม่ และควรกำหนดจำนวนค่าบำรุงพรรคการเมืองแบบรายปีและแบบตลอดชีพไว้ในข้อบังคับพรรคการเมืองหรือไม่ โดยที่ประชุมมีมติให้คงความในมาตรา 3 และมาตรา 4 ของร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองไว้ตามเดิม คือ รายปี 20 บาท ตลอดชีพ 200 บาท ด้วยคะแนนเสียงไม่เห็นด้วย 29 เสียง เห็นด้วย 10 เสียง งดออกเสียง 2 เสียง จากองค์ประชุมทั้งหมด 41 เสียง

นายอัครเดช กล่าวต่อว่า สำหรับประเด็นที่ยังต้องมีการถกเถียงกันมากคือเรื่องไพรมารีโหวตในร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง และสูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ว่าจะใช้ 100 หรือ 500 หาร ซึ่งกมธ.จะกลับมาประชุมอีกครั้งในวันที่ 20 เม.ย.นี้ เนื่องจากสัปดาห์หน้าเป็นหยุดสงกรานต์ จึงไม่มีการประชุม