"จุรินทร์” ติดตามสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนรายวันหาตลาดส่งออกทดแทน

2022-04-06 12:03:19

"จุรินทร์” ติดตามสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนรายวันหาตลาดส่งออกทดแทน

Advertisement

"จุรินทร์” ติดตามสถานการณ์รัสเซีย-ยูเครนรายวัน หาตลาดส่งออกทดแทน พร้อมนัดถกแนวทางบริหารจัดการต้นทุนอาหารสัตว์ และติดตามการลดค่าครองชีพประชาชน

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.65  นางมัลลิกา บุญมีตระกูล มหาสุข ที่ปรึกษา รมว.พาณิชย์ เปิดเผยว่า  นายจุรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  รองนายกรัฐมนตรี และ รมว.พาณิชย์รับทราบความเดือดร้อนของประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครน และได้สั่งการให้กระทรวงพาณิชย์ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับประชาชนในทุกมิติ โดยระหว่างการลงพื้นที่ที่จ.พังงา แม่ค้าในบริเวณตลาด  ต.ท่านา อ.กะปง ได้ขอร้องให้นายจุรินทร์ช่วยเหลือประชาชนในขณะนี้ ที่สินค้าอุปโภคบริโภคมีราคาแพงขึ้น ซึ่งในเรื่องดังกล่าวนี้นายจุรินทร์ทราบและไม่ได้นิ่งนอนใจ เพราะได้การดำเนินการติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์ภาวะสงครามระหว่างรัสเซีย-ยูเครนอย่างใกล้ชิดแบบรายวัน นอกเหนือจากนื้ยังได้สั่งการให้กำกับราคาสินค้า 18 หมวดสินค้าที่มีความจำเป็นในการดำรงชีวิต โดยให้คงตรึงราคาเอาไว้ ติดตามสถานการณ์สินค้าในทุกประเภทอย่างต่อเนื่องแบบรายวันแล้ว นอกเหนือจากนี้ ท่านยังได้สั่งการให้ทีมกระทรวงพาณิชย์ประชุมหารือกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในหาแนวทางลดต้นทุนในการผลิตในขณะที่ยังสร้างสมดุลให้กับทุกภาคส่วนให้ได้รับผลกระทบที่น้อยที่สุดอีกด้วย


นางมัลลิกา กล่าวต่อว่า นายจุรินทร์ให้ความสำคัญกับการหารือกับภาคเอกชนอย่างใกล้ชิด เพื่อประเมินสถานการณ์ โดยเฉพาะการหาตลาดส่งออกทดแทน และรับทราบปัญหา และข้อเสนอแนวทางแก้ไขกรณีรัสเซียถูกมาตรการคว่ำบาตรจากประเทศคู่ค้านั้นซึ่งรองนายกรัฐมนตรีก็ได้สั่งการให้ปลัดกระทรวงพาณิชย์เป็นประธานโดยมีการจัดประชุมครั้งแรกไปเมื่อวันพุธที่ 2 มีนาคม 2565 เวลา 10.00 น. ซึ่งที่ประชุมได้เตรียมมาตรการรองรับร่วมกัน โดยเตรียมบุกตลาดอื่นทดแทน เช่น ตะวันออกกลาง แอฟริกา ลาตินอเมริกา รวมทั้งหาโอกาสส่งออกไปยังตลาดที่รัสเซียและหรือยูเครน ไม่สามารถส่งออกได้ เช่น มันสำปะหลัง เพื่อส่งออกไปจีนทดแทนข้าวโพดยูเครน และได้มอบหมายให้กรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศติดตามปัญหาและอุปสรรคในการนำเข้าสินค้า เพื่อประเมินผลกระทบ และดำเนินกิจกรรมส่งเสริมกิจกรรมทางการค้าอย่างเหมาะสม โดยปรับเป็นรูปแบบออนไลน์มากขึ้น ในช่วงสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างรัสเซีย-ยูเครน เพื่อให้การค้ายังสามารถดำเนินการได้ต่อเนื่อง

ในด้านโลจิสติกส์ ได้มอบหมายกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศเพื่อรวบรวม ประสานและเผยแพร่รายชื่อผู้ให้บริการโลจิสติกส์ไทยที่มีความชำนาญการส่งสินค้าไปยังตลาดรัสเซียและกลุ่มประเทศ CIS รวมไปถึงการร่วมมือกับสมาพันธ์และสมาคมโลจิสติกส์เพื่ออำนวยสะดวกหากพบปัญหาด้านโลจิสติกส์ อีกด้วย

สำหรับการดูแลสถานการณ์ราคาสินค้าและบริการภายในประเทศนั้นได้กำกับดูแลและติดตามอย่างใกล้ชิด ซึ่งขณะนี้ราคาสินค้าอุปโภคบริโภคในห้างราคายังคงทรงตัวและมีการปรับลดลงตามโปรโมชั่นของแต่ละห้าง ทั้งนี้กระทรวงพาณิชย์ยังคงขอความร่วมมือตรึงราคาสินค้าและกำกับดูแลอย่างต่อเนื่อง สำหรับกรณีที่ผู้ประกอบการได้รับผลกระทบจากต้นทุนวัตถุดิบ เช่น ปุ๋ย อาหารสัตว์ กระทรวงพาณิชย์ได้หารือกับผู้ประกอบการอย่างใกล้ชิด เช่น กลุ่มอาหารสัตว์ขอให้ภาครัฐทบทวนมาตรการที่เกี่ยวข้องเพื่อลดต้นทุนนั้นซึ่งต้องพิจารณาผลกระทบอย่างรอบด้าน โดยในวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2565 นี้รองนายกรัฐมนตรีจะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ หรือ นบขพ. และคณะกรรมการนโยบายอาหาร ซึ่งจะนำไปสู่แนวทางการบริหารจัดการวัตถุดิบอาหารสัตว์ที่จะส่งผลไปต่อการเลี้ยงสัตว์ซี่งเป็นสินค้าบริโภคของประชาชนและส่งผลต่อค่าครองชีพของประชาชนไทยต่อไป