"หมอระวี"เล็งยื่นศาลวินิจฉัย" คว่ำ รธน.ฉบับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

2022-04-06 11:08:26

"หมอระวี"เล็งยื่นศาลวินิจฉัย" คว่ำ รธน.ฉบับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ

Advertisement

"หมอระวี"เล็งยื่นศาล รธน. วินิจฉัย" คว่ำ รธน.ฉบับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบ โวอาจเป็นปฎิบัติการณ์แจ๊คผู้ฆ่ายักษ์

เมื่อวันที่ 6 เม.ย.65 นพ.ระวี มาศฉมาดล ส.ส.บัญชีรายชื่อ หัวหน้าพรรคพลังธรรมใหม่ เปิดเผยว่า จากการที่ตนยื่นหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน เพื่อขอให้ยื่นเรื่องต่อศาลรัฐธรรมนูญ เพื่อวินิจฉัยว่ารัฐธรรมนูญฉบับบัตรเลือกตั้ง 2 ใบเป็นโฆษะ เมื่อวันที่ 31 มี.ค.65 ที่ผ่านมา ทางผู้ตรวจได้แจ้งการยุติการวินิจฉัยเรื่องนี้ ทำให้ตนสามารถยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญเองได้ โดยตนจะไปยื่นในวันศุกร์ที่ 8 เม.ย.นี้ เวลา 09.30 น.

นพ.ระวี กล่าวต่อว่า ตนในฐานะที่ตนเป็น ส.ส.และสมาชิกพรรคการเมืองที่ถูกรัฐธรรมนูญฉบับ 2 ใบ ละเมิดสิทธิเสรีภาพตามรัฐธรรมนูญมาตรา 27 วรรคหนึ่งจึงใช้สิทธิยื่นเรื่องให้ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่า รัฐธรรมนูญฉบับ 2 ใบ ขัดและแย้งต่อเจตนารมณ์หลัก 3 ประการของรัฐธรรมนูญ 2560 คือ เจตนารมณ์ ส.ส.พึงมี คะแนนเสียงไม่ตกน้ำ และ ระบบจัดสรรปันส่วนผสม และขัดและแย้งต่อรัฐธรรมนูญ 2560 หลายมาตรา ในขั้นต้นประมาณ 1 สัปดาห์หลังจากยื่น จะทราบคำตอบว่าศาลรัฐธรรมนูญรับวินิจฉัยหรือไม่ ถ้ารับวินิจฉัยคาดว่า จะใช้เวลาอีกประมาณ 30 วันจะทราบผลการวินิจฉัย ถ้าผลการวินิจฉัยศาลยกคำร้องก็เป็นอันว่าจบ ประเทศเข้าสู่การเลือกตั้งตามรัฐธรรมนูญฉบับ 2 ใบ แต่ถ้าผลการวินิจฉัยของศาลเห็นด้วยกับคำร้องของผม ประเทศก็จะกลับมาใช้รัฐธรรมนูญ 2560 เหมือนเดิม และจะถือเป็นปรากฏการณ์แจ็คผู้ฆ่ายักษ์ในการเมืองไทย