เปิด "น้ำตกไทรคู่" แหล่งท่องเที่ยวดัง อ.บางสะพาน

2022-04-05 20:05:09

เปิด "น้ำตกไทรคู่" แหล่งท่องเที่ยวดัง อ.บางสะพาน

Advertisement

นักท่องเที่ยวเฮ อุทยานเปิด "น้ำตกไทรคู่" แหล่งท่องเที่ยวดัง อ.บางสะพาน

เมื่อวันที่ 5 เม.ย. 65นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์ ผอ.สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 (สบอ.3) สาขาเพชรบุรี เปิดเผยว่าได้รับแจ้งจาก นายกิตติศักดิ์ สมศรี หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยาน เสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ ภายหลังประกาศปิดแหล่งศึกษาธรรมชาติ น้ำตกไทรคู่ ตั้งแต่วันที่ 28 มี.ค.65 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 มีการแพร่ระบาดในพื้นที่ค่อนข้างรุนแรง และมีเจ้าหน้าที่ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ติดเชื้อ และกักตัวจำนวนหลายราย แต่ปัจจุบันสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคในพื้นที่คลี่คลายลงแล้ว เจ้าหน้าที่ที่ติดเชื้อได้รับการรักษาตัวจนหายเป็นปกติ และเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในกลุ่มเสี่ยงก็ได้ทำการตรวจเช็คว่าปลอดภัย และพ้นระยะการกักตัวแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 53 แห่งพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2562 จึงขอเปิดเข้าศึกษาธรรมชาติและการท่องเที่ยวในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า อุทยานเสด็จในกรม กรมหลวงชุมพร ด้านทิศเหนือ (ตอนบน) จ.ประจวบคีรีขันธ์ บริเวณ "น้ำตกไทรคู่" และขอความร่วมมือนักทัศนศึกษาและนักท่องเที่ยวให้ปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคอย่างเคร่งครัด ทั้งนี้ตั้งแต่ วันที่ 6 เม.ย.65 เป็นต้นไป

"น้ำตกไทรคู" ตั้งอยู่หมู่ที่ 6 บ้านทองมงคล ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สำคัญแห่งหนึ่งอยู่ห่างจากตัวอำเภอบางสะพานประมาณ 24 กิโลเมตร และห่างจากตัวจังหวัด 98 กิโลเมตร มีทั้งหมด 9 ชั้น โดยในแต่ละชั้นก็จะสวยแตกต่างกันออกไป ชั้นที่ 2 และ 3 นั้น จะเป็นน้ำตกที่มีขนาดไม่ใหญ่มาก เน้นเอาไว้นั่งพักผ่อนหย่อนใจ เล่นน้ำชิลๆ ส่วนชั้นที่ 4, 5 และ 6 นั้น ก็จะเป็นจุดที่นักท่องเที่ยวนิยมเดินทางขึ้นไปชมกันมาก โดยชั้นที่มีความงามมากที่สุดคือชั้นที่ 5 ซึ่งน้ำตกในชั้นนี้จะมีลักษณะที่เป็นหน้าผาขนาดใหญ่มาก น้ำตกไทรคู่มีความอุดมสมบูรณ์ มีบรรยากาศที่ดี เย็นสบาย ไม่ร้อน อยู่ท่ามกลางธรรมชาติสมบูรณ์แบบ มีน้ำไหลตลอดปี โดยที่มาของชื่อน้ำตกไทรคู่ เพราะว่ามีต้นไทรขนาดใหญ่สองต้นขึ้นมาอยู่ด้านบนของหน้าผา ทำให้รอบๆบริเวณนี้มีร่มเงาและมีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การเล่นน้ำและพักผ่อน โดยนักท่องเที่ยวนิยมมาเที่ยวมากที่สุดอยู่ในช่วงเดือนเม.ย.ของทุกปี