เด็กติดโควิดพุ่งเหตุไม่ได้ฉีดวัคซีน

2022-04-04 15:38:03

เด็กติดโควิดพุ่งเหตุไม่ได้ฉีดวัคซีน

Advertisement

"หมอโอภาส" เผยเด็กติดโควิดพุ่ง เหตุไม่ได้ฉีดวัคซีน แนะพ่อแม่เลี่ยงพาลูกไปพื้นที่เสี่ยง 

เมื่อวันที่ 4 เม.ย.65 ที่กระทรวงสาธารณสุข (สธ.) นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า จากการประเมินสถานการณ์การติดเชื้อในเด็กเมื่อช่วงเช้าวันที่ 4 เม.ย. 65 พบว่าเด็กเล็กมีการติดเชื้อเพิ่มขึ้น แต่ถ้าเทียบสัดส่วนกับกลุ่มอื่นๆ ก็ไม่ได้แตกต่างกัน ความรุนแรง หรือการป่วยเสียชีวิตเพิ่มขึ้นจากการระบาดเมื่อปี 64 ทั้งนี้ในจำนวนเด็กที่เสียชีวิตรอบนี้พบว่าเป็นเด็กที่มีโรคประจำตัว เช่น โรคหัวใจ โรคทางสมองเป็นต้น ดังนั้นสถานการณ์ในเด็กถือว่าไม่ได้รุนแรงกว่าปีที่ผ่านมา แต่ก็ต้องพึงระมัดระวังเนื่องจากเด็กไม่ได้ฉีดวัคซีน เพราะยังไม่มีวัคซีนในเด็กเล็กอยู่แล้ว ต้องเน้นย้ำกับผู้ปกครองว่าอย่าพาเด็กไปสถานที่เสี่ยง สถานที่แออัด หากเจ็บป่วยให้พาไปพบแพทย์ พ่อ แม่ พี่เลี้ยงเด็กที่ต้องอยู่ใกล้ชิดเด็กนั้นควรไปฉีดวัคซีน

นพ.จักรัฐ พิทยาวงศ์อานนท์ ผอ.กองระบาดวิทยา กรมควบคุมโรค กล่าวว่า สถานการณ์การติดเชื้อในเด็กเล็กเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะกลุ่ม 0-4 ปี ทั้งพบกลุ่ม 0-4 ปีเสียชีวิตระลอกนี้ 27 รายมากกว่าระลอกเม.ย.64 ซึ่งเสียชีวิต 23 ราย เนื่องจากโอมิครอนแพร่เชื้อเร็ว และเป็นการติดเชื้อภายในครอบครัว จึงไม่ค่อยสังเกตอาการเด็ก เมื่อเด็กป่วยพ่อแม่จึงรู้ช้า อีกทั้งเป็นวัยที่ยังไม่ได้รับวัคซีน สำหรับกลุ่มเสี่ยงต่อการแพร่เชื้อที่พบการป่วยสูงสุดเวลานี้คือกลุ่มวัยทำงาน 30-39 ปี ส่วนกลุ่มวัยรุ่น 10-19 ปีแม้การติดเชื้อเริ่มลดลงเพราะเป็นช่วงปิดเทอม แต่ขอให้ฉีดวัคซีนเพื่อสร้างภูมิและป้องกันการป่วยหนักได้

นพ.จักรัฐ กล่าวด้วยว่า ปัจจัยเสี่ยงต่อการระบาดที่สำคัญช่วงสงกรานต์ กลุ่มเสี่ยงต่อการป่วยหนัก 1.ผู้สูงวัยที่ไม่ค่อยออกนอกบ้าน กลุ่มติดเตียง อาจรับเชื้อจากผู้ดูแลญาติ ผู้มาเยี่ยม 2.กลุ่ม 608 ยังทำงานได้ เสี่ยงติดเชื้อจากผู้อื่น ทั้งเพื่อน ญาติ รวมทั้งไปสถานที่แออัด และ 3.เด็กเล็ก โดยเฉพาะต่ำกว่า 5 ปี จากข้อมูลพบเสียชีวิต 60 % มีปัจจัยเสี่ยงจากการสัมผัสผู้ติดเชื้อในครอบครัว และอีก 40% ไม่สามารถระบุแหล่งโรคได้ ส่วนเด็กวัยเรียนช่วงปิดเทอมมีแนวโน้มติดเชื้อลดลง ขณะที่วัยทำงานยังคงมีอัตราติดเชื้อสูงมาก สำหรับสถานที่เสี่ยง กิจกรรมเสี่ยงต่อการแพร่โรคเช่น ทานข้า ดื่มสุราร่วมเป็นเวลานาน ร่วมงาน/กิจกรรม ขนส่งสาธารณะ รถโดยสารที่แออัด โดยไม่ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรค