"กว่างซี" เปิดบริการรถไฟสินค้า "หนานหนิง-เวียงจันทน์" ผ่านทางรถไฟจีน-ลาว

2022-04-04 15:05:30

"กว่างซี" เปิดบริการรถไฟสินค้า "หนานหนิง-เวียงจันทน์" ผ่านทางรถไฟจีน-ลาว

Advertisement

หนานหนิง, 3 เม.ย. (ซินหัว) — เมื่อวันเสาร์ (2 เม.ย) รถไฟบรรทุกสินค้าอุตสาหกรรมน้ำหนัก 165 ตัน เดินทางออกจากท่ารถไฟนานาชาติหนานหนิง ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน มุ่งหน้าสู่นครหลวงเวียงจันทน์ของลาว นับเป็นรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศขบวนแรกบนเส้นทางรถไฟจีน-ลาว ของกว่างซี

เฉินจื้อชง ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดของศูนย์ขนส่งสินค้าหนานหนิง สังกัดบริษัท การรถไฟแห่งประเทศจีน สาขาหนานหนิง จำกัด กล่าวว่า รถไฟขบวนนี้แสดงว่ากว่างซีประสบความสำเร็จในการเปิดช่องทางการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนไปยังประเทศในกลุ่มอาเซียนเป็นเส้นทางที่ 3 ต่อจากการดำเนินการรถไฟระเบียงบก-ทะเลภาคตะวันตกสายใหม่ และรถไฟจีน-เวียดนาม

โดยการเปิดเส้นทางรถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน-ลาว (หนานหนิง-เวียงจันทน์) ขบวนแรกในกว่างซีได้เปิดโอกาสใหม่ในการยกระดับการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าทวิภาคีกับลาว และขยายช่องทางความร่วมมือด้านโลจิสติกส์ข้ามพรมแดนกับกลุ่มประเทศอาร์เซ็ป (RCEP) หรือความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค


(ภาพจากบริษัท การรถไฟแห่งประเทศจีน สาขาหนานหนิง จำกัด : รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน-ลาว (หนานหนิง-เวียงจันทน์) วันที่ 2 เม.ย. 2022)

ก่อนเปิดดำเนินการรถไฟจีน-ลาว การส่งออกของกว่างซีไปยังลาวและพื้นที่ภาคเหนือของไทยส่วนใหญ่อาศัยการขนส่งทางทะเลหรือทางถนน โดยเฉียนเฟิง ผู้จัดการทั่วไปของบริษัทซิโนทรานส์ กว่างซี จำกัด (Sinotrans Guangxi Co., Ltd.) หนึ่งในผู้เข้าร่วมการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนครั้งนี้ กล่าวว่าหากเทียบกับวิธีการขนส่งทางทะเลที่เคยใช้ รถไฟบรรทุกสินค้าระหว่างประเทศสายนี้วิ่งตรงสู่นครหลวงเวียงจันทน์ ลดระยะเวลาในการขนส่งลงกว่า 10 วัน เมื่อเทียบกับการขนส่งทางทะเล รวมถึงความสามารถในการขนส่งสินค้าทีละมากๆ ก็ปรับปรุงดีขึ้น ช่วยลดต้นทุนด้านโลจิสติกส์ของผู้ประกอบการได้อย่างมาก

เฉียนกล่าวว่าเมื่อขบวนรถไฟมาถึงลาว บริษัทในเครือของบริษัทฯ จะให้บริการในต่างแดน และสินค้าจะถูกส่งตรงจากสถานีรถไฟเวียงจันทน์ใต้ในประเทศลาวไปยังหมู่บ้านในเมืองไซเสดถาของเวียงจันทน์โดยตรง แบบไม่ต้องมีการขนถ่ายระหว่างทาง


(ภาพจากบริษัท การรถไฟแห่งประเทศจีน สาขาหนานหนิง จำกัด : รถไฟขนส่งสินค้าระหว่างประเทศจีน-ลาว (หนานหนิง-เวียงจันทน์) เคลื่อนตัวออกจากท่ารถไฟนานาชาติหนานหนิง ในนครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 2 เม.ย. 2022)

เบญจมาศ ตันเวทยานนท์ กงสุลใหญ่ประจำสถานกงสุลใหญ่ไทย ณ นครหนานหนิง กล่าวว่าภายใต้กรอบความร่วมมือ ของอาร์เซ็ป ความร่วมมือระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียนเติบโตและลึกซึ้งมากขึ้น และประชาชนในภูมิภาคต่างรู้สึกพึงพอใจและมีความสุขเพิ่มอย่างต่อเนื่อง

เส้นทางรถไฟจีน-ลาว และการดำเนินความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค จะส่งเสริมความใกล้ชิดในการแลกเปลี่ยนทางเศรษฐกิจและการค้าระหว่างจีนกับประเทศอาเซียน เพราะได้ประโยชน์จากต้นทุนการขนส่งต่ำ ความปลอดภัยสูง และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม บริการรถไฟขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนจึงมีโอกาสกลายเป็นช่องทางโลจิสติกส์ที่สำคัญ ในการส่งเสริมการนำเข้าและส่งออกระหว่างจีนกับลาว รวมถึงระหว่างจีนกับกลุ่มประเทศอาเซียน


(ภาพจากบริษัท การรถไฟแห่งประเทศจีน สาขาหนานหนิง จำกัด : ตู้คอนเทนเนอร์สินค้าที่ท่ารถไฟนานาชาติหนานหนิง ในนครหนานหนิง เมืองเอกของเขตปกครองตนเอง กว่างซีจ้วงทางตอนใต้ของจีน วันที่ 2 เม.ย. 2022)