อุตฯแจงอากาศหนาวเย็นในหน้าร้อนไม่ใช่ปรากฏการณ์ Polar Vortex

2022-04-04 10:44:14

อุตฯแจงอากาศหนาวเย็นในหน้าร้อนไม่ใช่ปรากฏการณ์ Polar Vortex

Advertisement

กรมอุตุนิยมวิทยาแจงอากาศหนาวเย็นในช่วงฤดูร้อนไม่ใช่ปรากฏการณ์ Polar Vortex

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  กรมอุตุนิยมวิทยา เผยแพร่เอกสารข่าวชี้แจงข่าวลือ สาเหตุ ที่อุณหภูมิทั่วไทยลดลง อากาศแปรปรวน หนาวเย็น-ฝนตก หรืออากาศหนาวเย็นช่วงฤดูร้อน เดือน เม.ย.65 ผู้เชี่ยวชาญได้ชี้ว่า เป็นผลจาก  "ปรากฏการณ์ Polar Vortex" ทําให้เย็นวูบวาบ กระแสลมโลกเบี่ยงทิศ ผลพวงปัญหาโลกร้อนที่ ต้องเร่งแก้ไข นั้น 

กรมอุตุนิยมวิทยา ขอเรียนชี้แจงว่า ความแปรปรวนของสภาพอากาศในช่วงวันที่ 1-3 เม.ย.65 เป็นผลมาจากอิทธิพลของความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกําลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีน แผ่ลงมาปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในขณะที่ประเทศไทยอยู่ในช่วงฤดูร้อน (กรมอุตุนิยมวิทยาประกาศ เข้าสู่ฤดูร้อน วันที่ 2 มี.ค.65) ซึ่งโดยทั่วไป อุณหภูมิบริเวณประเทศไทยตอนบนในช่วงกลางวัน อากาศร้อนถึงร้อนจัดในบางวัน และมักจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้นบ่อยครั้ง ส่วนความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็น ที่เคยปกคลุมบริเวณประเทศไทยตอนบน ในช่วงฤดูหนาวจะอ่อนกําลังลง และถอยกลับไปปกคลุมบริเวณ ประเทศจีน แต่ยังมีบางช่วงที่มีมวลอากาศเย็นดังกล่าว แผ่ลงมาปกคลุมได้เป็นระยะ ๆ ขึ้นอยู่กับความแรงของ มวลอากาศ หากมวลอากาศเย็นดังกล่าว มีกําลังแรงแผ่ลงมาปกคลุมถึงภาคใต้ตอนบน มักจะทําให้ประเทศไทยตอนบนมีสภาพอากาศแปรปรวน โดยมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นในระยะแรกๆ ส่วนใหญ่มักจะเริ่มเกิดขึ้นทาง ภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อน หลังจากนั้นอุณหภูมิจะลดลง และมีลมแรง ซึ่งปรากฏการณ์ดังกล่าวนี้เคย เกิดขึ้นในอดีต เช่นเมื่อวันที่ 25 มี.ค.59 เป็นช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นในฤดูร้อน แต่จะเป็นระยะเวลา สั้นๆ 2-3 วันเท่านั้น 

ส่วนปรากฏการณ์ Polar Vortex ที่อ้างถึงดังกล่าว มักจะไม่มีผลกระทบถึงประเทศไทย เพราะกระแสลมวนที่ไหลเวียนจากทางด้านตะวันตกไปตะวันออก จะมีเทือกเขาสูงกีดขวางเป็นอุปสรรคคือ เทือกเขาหิมาลัย ซึ่งเป็นเทือกเขาที่สูง ทําให้ทิศทางลมของกระแสลมวนที่ไหลเวียนลงมาเปลี่ยนทิศทางไป โอกาสที่นําความหนาวเย็นจากขั้วโลก เหมือนที่เคยเกิดขึ้นในประเทศสหรัฐอเมริกา เกิดขึ้นได้ค่อนข้างยาก ดังนั้นอุณหภูมิที่ลดลงในระยะนี้ จึงไม่ได้มาจากอิทธิพลของกระแสลมวนขั้วโลก (Polar Vortex) ดังกล่าวแต่อย่างใด