"ชัยธวัช" มั่นใจ "ก้าวไกล" สร้างปรากฎการณ์เลือกตั้งอีกครั้ง

2022-04-04 03:30:34

"ชัยธวัช" มั่นใจ "ก้าวไกล" สร้างปรากฎการณ์เลือกตั้งอีกครั้ง

Advertisement


"ก้าวไกล" พร้อมเลือกตั้งใหญ่  "ชัยธวัช" มั่นใจสร้างปรากฎการณ์บนหน้าประวัติศาสตร์การเลือกตั้งได้อีกครั้ง

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.65 พรรคก้าวไกล จัดสัมนาและเปิดตัวว่าที่ผู้สมัคร ส.ส. แบบแบ่งเขต ในจังหวัดภาคตะวันออก เพื่อประกาศความพร้อมสำหรับการเลือกตั้งที่จะมาถึงในอนาคต โดยมีการหารือทั้งในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การเลือกตั้ง สรุปบทเรียนจากการเลือกตั้งครั้งก่อน แนวทางสำหรับการหาเสียงเลือกตั้ง ข้อเสนอทางนโยบาย และการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกับ ส.ส. ปัจจุบัน

นายชัยธวัช ตุลาธน เลขาธิการพรรคก้าวไกล ประเมินสถานการณ์ทางการเมืองในปัจจุบันว่า การเลือกตั้งปี 2562 พรรคอนาคตใหม่ชนะการเลือกตั้งในภาคตะวันออกหลายเขต แต่เมื่อสถานการณ์ทางการเมืองเป็นไปอย่างที่รับรู้ จึงมี ส.ส.ในนามพรรคอนาคตใหม่ส่งต่อมายังพรรคก้าวไกลเพียง 2 ท่าน คือ น.ส.ญานธิชา บัวเผื่อน ส.ส.จันทบุรี เขต 3 และ นายศักดินัย หนุ่มหนู ส.ส.ตราด เขต1 ในสถานการณ์การเมืองที่เต็มไปด้วยการต่อรองผลประโยชน์ส่วนตัว จึงมีความจำเป็นและสำคัญที่พรรคจะต้องจัดอบรมและส่งต่อปฎิญญาอนาคตใหม่ให้แก่ทุกท่าน

นายชัยธวัช กล่าวต่อว่า การเมืองไทยปัจจุบันยังอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อที่สำคัญมาก และยังไม่รู้ว่าจะจบเมื่อไหร่ แต่เป็นจุดที่จะกำหนดอนาคตของสังคมไทยในอีกหลายสิบปีข้างหน้า อำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนกำลังพยายามสถาปนาระเบียบการเมืองชุดใหม่ขึ้นมา และกำลังขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างไม่เคยปรากฏนับตั้งแต่ปี 2475 แต่ขณะเดียวกันก็ตั้งอยู่บนฐานที่ไม่มั่นคงอย่างที่ไม่เคยปรากฏมาก่อน และได้รับการยอมรับจากประชาชนน้อยลงอย่างไม่เคยปรากฏมาก่อนเช่นกัน จนต้องใช้อำนาจและกฎหมายเข้ากดทับปราบปราม  ในสถานการณ์เช่นนี้ พื้นที่รัฐสภาจะเป็นพื้นที่สำคัญมากในการต่อรองระหว่างอำนาจที่ไม่ได้ยึดโยงกับประชาชนกับอำนาจของประชาชน ในการแสวงหาสมดุลทางการเมืองและฉันทามติใหม่ของสังคมไทย ดังนั้นการส่ง ส.ส.เข้าสภาฯให้ได้มากที่สุด คือเครื่องมือในการทำงานเพื่อคืนอำนาจให้พี่น้องประชาชน ชาวพรรคก้าวไกลทุกคนเป็นส่วนประกอบสำคัญมากในการขับเคลื่อนสังคมในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นนี้ แต่ในการเมืองระบอบรัฐสภา แม้การชนะเลือกตั้งมีความจำเป็น ทว่า พรรคการเมืองที่คิดแต่เรื่องชนะการเลือกตั้ง ไม่มีความจำเป็นสำหรับสังคมการเมืองไทยในปัจจุบันอีก พรรคก้าวไกลไม่ใช่พรรคที่คิดแต่จะชนะการเลือกตั้งให้ได้ จนละเลยประเด็นสำคัญที่ต้องต่อสู้ในทางอุดมการณ์เพื่อประชาชน การสื่อสารในการรณรงค์หาเสียงและเป็นจุดแข็งของพรรคก้าวไกลคือ นโยบายและการนำเสนอด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้ง จึงมั่นใจว่าพรรคก้าวไกลจะสามารถสร้างปรากฎการณ์บนหน้าประวัติศาสตร์การเลือกตั้งได้อีกครั้ง

ด้าน น.ศ.เบญจา แสงจันทร์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ  พรรคก้าวไกล ระบุว่า เราเดินทางผ่านเวลามาพอสมควรและได้พิสูจน์ต่อพี่น้องประชาชนแล้วว่า การเมืองแบบคนธรรมดาก็สามารถสร้างปรากฎการณ์การเปลี่ยนแปลงทางสังคมให้เกิดขึ้นอย่างไม่เคยเกิดขึ้นมากก่อน ได้ ซึ่งเป้าหมายของเราคือการเปลี่ยนความเป็นไปไม่ได้ให้เป็นไปได้