ยอดวันที่ 4 สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.เพิ่ม 2 คน

2022-04-04 00:30:18

 ยอดวันที่ 4 สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.เพิ่ม 2 คน

Advertisement

ยอดวันที่ 4 สมัครชิงเก้าอี้ผู้ว่าฯ กทม.เพิ่ม 2 คน ส.ก.  10 คน

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 65 นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แจ้งผลการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง โดยวันนี้เป็นวันที่ 4 ของการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ก. ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม จำนวน 2 คน ได้แก่

หมายเลข 28 นายสราวุธ เบญจกุล ผู้สมัครอิสระ

หมายเลข 29 นายกฤตชัย พยอมแย้ม สังกัดพรรคประชากรไทย

รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 29 คน

ส่วนของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต มีผู้สมัครเพิ่มเติม 10 เขต ได้แก่

เขตบางเขน 1 คน

เขตปทุมวัน 1 คน

เขตจตุจักร 1 คน

เขตสวนหลวง 1 คน

เขตลาดพร้าว 1 คน

เขตวัฒนา 1 คน

เขตบางแค 1 คน

เขตหลักสี่ 1 คน

เขตสายไหม 1 คน

เขตห้วยขวาง 1 คน

รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 369 คน

สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะมีไปถึงวันที่ 4 เม.ย.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง