กมธ.กฎหมายลูกนัดโหวต 2 ประเด็น 7เม.ย.

2022-04-04 02:00:04

 กมธ.กฎหมายลูกนัดโหวต 2 ประเด็น 7เม.ย.

Advertisement


กมธ.กฎหมายลูกนัดโหวต 2 ประเด็น 7เม.ย. คาดเสียงข้างมากมีมติให้แก้ไขคุณสมบัติจัดตั้งพรรค ค่าธรรมเนียม

เมื่อวันที่ 3 เม.ย. 65  ผู้สื่อข่าวรายงานว่า คณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. (ฉบับที่...) พ.ศ.... รัฐสภา ที่มีนายสาธิต ปิตุเตชะ รมช.สาธารณสุข เป็นประธาน กมธ. ได้นัดประชุม กมธ.ฯ ในวันที่ 7 เม.ย.เพื่อพิจารณาสาระของร่างพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง (ฉบับที่...) พ.ศ... พร้อมกับนัดลงมติใน 2 ประเด็นสำคัญ คือ การกำหนดคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง และ ประเด็นการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรคการเมืองที่เรียกเก็บจากสมาชิกพรรคการเมมือง เบื้องต้นกำหนดเวลาลงมติที่ 11.30 น.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับแนวโน้มการลงมติในประเด็นคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง ที่ยกเลิกการนำ มาตรา 98 ของรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยคุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามของผู้ลงสมัคร ส.ส. (1) (2) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (14) (16) (17) หรือ (18) มาใช้บังคับและปรับให้ใช้ข้อห้ามของของผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตามมาตรา 96 ของรัฐธรรมนูญ แทน รวมถึงลดอายุของผู้ร่วมก่อตั้งพรรค จาก 20ปี เป็น 18 ปี ว่า เสียงข้างมากจะยอมให้แก้ไขได้บางประเด็น เช่น อายุของผู้ร่วมก่อตั้งพรรค ทั้งนี้มีประเด็นสำคัญที่ส.ว. ซึ่งเป็น กมธ.ไม่สนับสนุน คือ การให้สิทธิ ส.ว. หรือผู้เคยเป็นส.ว. ที่สมาชิกภาพสิ้นสุดไม่ถึง 2 ปี ร่วมก่อตั้งพรรคได้ ใน มาตรา 98 (14) รวมถึง ผู้เคยต้องคำพิพากษาถึงที่สุดว่าทำผิดต่อหน้าที่ราชการ หรือตำแหน่งหน้าที่ในการยุติธรรม ทำผิดกฎหมายว่าด้วยการฉ้อโกงประชาชน ยาเสพติด การพนัน ค้ามนุษย์ ฟอกเงิน ในมาตรา 98(10) เป็นต้น

ขณะที่ประเด็นการลดค่าธรรมเนียมและค่าบำรุงพรรค ให้เลือกปีละไม่น้อยกว่า 20 บาท จากเดิมปีละไม่น้อยกว่า 100 บาท และแบบตลอดชีพ ไม่น้อยกว่า 200 บาท จากเดิมไม่น้อยกว่า 2,000 บาท นั้น เสียง กมธ.ที่มาจากพรรคการเมืองซึ่งเป็นเสียงข้างมากของกมธ. พร้อมจะลงมติให้แก้ไข