ยอดวันที่ 3 สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2 คน ส.ก. 3 คน

2022-04-03 09:30:35

ยอดวันที่ 3 สมัครผู้ว่าฯ กทม. 2 คน ส.ก. 3 คน

Advertisement

สรุปยอดวันที่ 3  สมัครชิงผู้ว่าฯ กทม.อีก  2 คน  ส.ก. 3 คน

เมื่อวันที่ 2 เม.ย.65  นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แจ้งผลการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง โดยวันนี้เป็นวันที่ 3 ของการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และ ส.ก. ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเพิ่มเติม จำนวน 2 คน ได้แก่

หมายเลข 26 พล.ต.ท.มณฑล เงินวัฒนะ

หมายเลข 27 ดร.ภูมิพัฒน์ อัศวภูภินทร์

รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 27 คน

ส่วนของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต มีผู้สมัครเพิ่มเติม  3 เขต ได้แก่

เขตบางรัก 1 คน

เขตบางเขน 1 คน

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 1 คน

รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 359 คน

สำหรับการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร จะมีไปถึงวันที่ 4 เม.ย.65 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง