รพ.รามาฯบุคลากรติดโควิดจำนวนมาก แจ้งลดผ่าตัด-บริการห้องฉุกเฉิน

2022-04-03 09:15:28

รพ.รามาฯบุคลากรติดโควิดจำนวนมาก แจ้งลดผ่าตัด-บริการห้องฉุกเฉิน

Advertisement

ผอ.รพ.รามาธิบดีออกประกาศแจ้งบุคลากรติดเชื้อโควิด-19 จำนวนมาก ลดการผ่าตัด บริการที่ห้องฉุกเฉิน เฉพาะกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้น  ตั้งแต่วันที่ 3-18 เม.ย. 65

เมื่อวันที่ 3 เม.ย.65 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า เพจ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี Faculty of Medicine Ramathibodi Hospital  โพสต์ ประกาศ รพ.รามาธิบดี ระบุว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่แพร่กระจายในวงกว้างเพิ่มมากขึ้น และบุคลากรคณะฯ ติดเชื้อเป็นจำนวนมาก ส่งผลให้โรงพยาบาลอาจไม่สามารถให้การดูแลผู้ป่วยได้อย่างทั่วถึง

ทางโรงพยาบาลรามาธิบดีจึงขอแจ้งให้ทราบดังต่อไปนี้

1. ลดการผ่าตัดที่นัดล่วงหน้า (Elective Case) ลงร้อยละ 50 โดยกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินยังให้บริการเช่นเดิม

2. การบริการที่ห้องฉุกเฉิน เฉพาะกรณีเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้น

3. การตรวจผู้ป่วยนอก สามารถนัดตรวจทางไกล (Telemedicine)และรับยาทางไปรษณีย์

ตั้งแต่วันที่ 3-18 เม.ย. 2565

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยในความไม่สะดวกแก่ผู้รับบริการทุกท่านมา ณ ที่นี้

รศ. นพ.สุรศักดิ์ ลีลาอุคมลิป

ผอ.รพ.รามาธิบดี

ประกาศ ณ วันที่ 1 เม.ย.65