จีนจัด "หอสังเกตการณ์" ยุคราชวงศ์ถัง ติดโผสุดยอดการค้นพบทางโบราณคดี

2022-04-02 09:35:48

จีนจัด "หอสังเกตการณ์" ยุคราชวงศ์ถัง ติดโผสุดยอดการค้นพบทางโบราณคดี

Advertisement

อุรุมชี, 1 เม.ย. (ซินหัว) — หอสังเกตการณ์ “เค่อย่าเค่อคู่ตูเค่อ” (Keyakekuduke Watchtower Site) ในเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน ได้รับเลือกเป็น 1 ใน 10 สุดยอดการค้นพบทางโบราณคดีจีนประจำปี 2021 ซึ่งเผยแพร่เมื่อวันพฤหัสบดี (31 มี.ค.)

หูซิ่งจวิน หัวหน้าทีมโครงการขุดค้นจากสถาบันวัตถุทางวัฒนธรรมและโบราณคดีซินเจียง เผยว่าหอสังเกตการณ์โบราณแห่งนี้ตั้งอยู่กลางทะเลทราย ห่างจากฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของอำเภออวี้หลี แคว้นปกครองตนเองปาอินกัวเหลิง กลุ่มชาติพันธุ์มองโกล ราว 90 กิโลเมตร โดยมีความเก่าแก่ย้อนกลับถึงยุคราชวงศ์ถัง (ปี 618-907)

สถาบันฯ ดำเนินการขุดค้นทางโบราณคดีบนพื้นที่ 2,300 ตารางเมตร ระหว่างปี 2019-2021 และค้นพบที่อยู่อาศัย รั้วไม้ ขั้นบันได กองขี้เถ้า สระน้ำ และโบราณวัตถุทางวัฒนธรรมกว่า 1,400 ชิ้น ซึ่งรวมถึงเอกสารกระดาษ โดยภารกิจขุดค้นช่วยเผยภาพรวมของหอสังเกตการณ์ และส่งมอบข้อมูลสำหรับการศึกษากองกำลังชายแดนในยุคจีนโบราณ

หูกล่าวว่าเอกสารที่ค้นพบมีเนื้อหาเกี่ยวกับการทหาร การเมือง เศรษฐกิจ วัฒนธรรม กฎหมาย การขนส่ง ชีวิตทางสังคม และความเชื่อทางศาสนา อีกทั้งเต็มไปด้วยรายละเอียดการป้องกันชายแดนในยุคราชวงศ์ถัง พร้อมกับสะท้อนว่ารัฐบาลกลางในยุคราชวงศ์ถังบริหารงานในภูมิภาคตะวันตกอย่างมีประสิทธิภาพ


(แฟ้มภาพซินหัว : ชิ้นส่วนเกราะที่ขุดพบจากหอสังเกตการณ์เค่อย่าเค่อคู่ตูเค่อ เขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ทางตะวันตกเฉียงเหนือของจีน)