ยอดวันที่ 2 สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม. 5 ส.ก. 13

2022-04-01 17:36:14

ยอดวันที่ 2 สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  5   ส.ก. 13

Advertisement

ยอดวันที่ 2 สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯ กทม.  5 คน  ส.ก.  13 คน

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.65  นายขจิต ชัชวานิชย์ ปลัดกรุงเทพมหานคร ในฐานะ ผอ.การเลือกตั้งประจำท้องถิ่นกรุงเทพมหานคร แจ้งผลการรับสมัครเลือกตั้งผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร และสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร (ส.ก.) ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง โดยวันนี้เป็นวันที่ 2 ของการรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม. และ ส.ก. ซึ่งในช่วงบ่ายที่ผ่านมา ปรากฏว่ามีผู้สมัครรับเลือกตั้งผู้ว่าฯกทม.เพิ่มเติม จำนวน 5 คน ได้แก่

หมายเลข 21 นายนิพัทธ์พนธ์ สุวรรณชนะ

หมายเลข 22 นายวรัญชัย โชคชนะ

หมายเลข 23 นายเฉลิมพล อุตรัตน์

หมายเลข 24 นายโฆสิต สุวินิจจิต

หมายเลข 25 นายประพัฒน์ บรรจงศิริเจริญ

รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 25 คน

ส่วนของการรับสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร ทั้ง 50 เขต มีผู้สมัครเพิ่มเติม 9 เขต รวม 13 คน ได้แก่

เขตดุสิต 3 คน

เขตปทุมวัน 1 คน

เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย 3 คน

เขตลาดกระบัง 1 คน

เขตยานนาวา 1 คน

เขตบางกอกใหญ่ 1 คน

เขตสวนหลวง 1 คน

เขตดอนเมือง 1 คน

เขตลาดพร้าว 1 คน

รวมผู้สมัครทั้งสิ้น 356 คน

ทั้งนี้ การรับสมัครรับเลือกตั้งผู้ว่า กทม. และ ส.ก. จะมีไปถึงวันที่ 4 เม.ย.65 ตั้งแต่เวลา 08.30 น.-16.30 น. โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ ณ ห้องบางกอก อาคารไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร เขตดินแดง