"อย. -สสจ."สาวถึงต้นตอผลิต "ไส้กรอก-ลูกชิ้น-หมูยอ" ใส่วัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน

2022-04-01 14:09:28

"อย. -สสจ."สาวถึงต้นตอผลิต "ไส้กรอก-ลูกชิ้น-หมูยอ"  ใส่วัตถุกันเสียเกินมาตรฐาน

Advertisement

"อย. -สสจ."เฝ้าระวัง "ไส้กรอก-ลูกชิ้น-หมูยอ"  ตรวจพบวัตถุกันเสียเกินมาตรฐานอื้อ ลุยสาวถึงต้นตอผลิต

เมื่อวันที่ 1 เม.ย. 65   ภก.วีระชัย นลวชัย รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เปิดเผยว่า สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ติดตามเฝ้าระวังผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ ได้แก่ ไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ มาอย่างต่อเนื่อง โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดระยอง ได้เก็บตัวอย่างผลิตภัณฑ์ไส้กรอก ณ สถานที่จำหน่าย พบว่ามีผลิตภัณฑ์ที่มีการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง และผลการตรวจวิเคราะห์พบวัตถุกันเสีย ไม่เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด จำนวน 4 ผลิตภัณฑ์ ซึ่งผู้ขายแจ้งว่าซื้อมาจากร้านขายส่งที่ จ.สมุทรสาคร  จึงมีการขยายผลโดย อย. ร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสมุทรสาคร ได้ตรวจสอบร้านค้าส่ง  หจก.แห่งหนึ่ง ต.มหาชัย อ.เมือง จ.สมุทรสาคร พบว่าผลิตภัณฑ์ดังกล่าวรับมาจากผู้ผลิต ชื่อ คุณปิ๊ก ต.นครปฐม อ.เมือง จ.นครปฐม  จากนั้น อย. จึงร่วมกับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม ตรวจสอบสถานที่ผลิตลูกชิ้น เมื่อวันที่ 28 มี.ค.65 ที่ผ่านมา ผลการตรวจสอบพบว่า 1. ผลิตโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. สถานที่ผลิตไม่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ GMP 3. การแสดงฉลากไม่ถูกต้องตามกฎหมาย สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครปฐม จึงได้สั่งงดการผลิต และดำเนินการตามกฎหมาย พร้อมเก็บตัวอย่างเพื่อส่งตรวจวิเคราะห์ต่อไป

นอกจากนี้ ยังได้ตรวจไส้กรอก และลูกชิ้นที่ตลาดสด อ.เมือง และ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม พบการแสดงฉลากไม่ถูกต้อง 10 รายการ เจ้าหน้าที่จึงได้ให้คำแนะนำแก่ร้านค้าห้ามรับมาจำหน่าย และจะทำการตรวจสอบ ณ สถานที่ผลิตต่อไป ขอให้ผู้บริโภคเลือกซื้อไส้กรอก ลูกชิ้น หมูยอ จากร้านค้าที่น่าเชื่อถือ และผลิตภัณฑ์อาหารที่มีเลขสารบบอาหาร (เลข อย.) เท่านั้น