"ชัชชาติ"หาเสียงซอยจรัญฯ57เจอปัญหาเข้าออกซอยย่อย

2022-04-01 13:42:06

"ชัชชาติ"หาเสียงซอยจรัญฯ57เจอปัญหาเข้าออกซอยย่อย

Advertisement

"ชัชชาติ"ลงพื้นที่หาเสียงซอยจรัญสนิทวงศ์ 57 พบปัญหาการเดินทางเข้าออกซอยย่อย แม้รถไฟฟ้าบนถนนหลักพัฒนาแล้ว

เมื่อวันที่ 1 เม.ย.65  นายชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ผู้สมัครผู้ว่าฯ กทม. เบอร์​ 8 หาเสียงที่ซอยจริญสนิทวงศ์ 57 ตลาดเช้าและชุมชนรอบวัดรวกบางบำหรุ เขตบางพลัด ประกอบด้วย ชุมชนบ้านญวน ชุมชนมะพร้าวคู่ ชุมชนริมคลองบางบำหรุ ชุมชนโค้งมะขาม

นายชัชชาติ กล่าวว่า แม้เขตบางพลัดได้รับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานรถไฟฟ้าสายสีน้ำเงิน แต่จากการพูดคุยกับชุมชนกลับพบว่า ยังเจอปัญหาด้านการเดินทางเข้าออกซอยย่อย เนื่องจาก ซอยมีขนาดแคบ รถยนต์ขับสวนทางกันยากลำบาก และมีการใช้งานรถเข็นขนส่งสินค้า สร้างอุปสรรคต่อการเดินเท้าและปั่นจักรยานของประชาชน

นายชัชชาติ กล่าวว่า เป็นตัวอย่างของปัญหาเส้นเลือดฝอยที่ กทม. ต้องเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อสร้างความเท่าเทียมด้านการเดินทางในชีวิตประจำวัน เช่นเดียวกับปัญหาการเข้าถึงบริการสาธารณสุข และปัญหาบ้านมั่นคงที่ กทม. ต้องเข้ามามีบทบาทอย่างจริงจัง เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน และสร้างเมืองที่น่าอยู่สำหรับทุกคนต่อไป

สำหรับบรรยากาศหาเสียงวันนี้ มีผู้ค้าและประชาชนให้การต้อนรับอบอุ่น โดยนายชัชชาติย้ำแนวทางหาเสียงแบบรักเมือง เดินแจกแผ่นพับหาเสียงในรูปแบบหนังสือพิมพ์ เมื่ออ่านเสร็จแล้วสามารถใช้เป็นวัสดุเช็ดกระจก ช่วยลดปริมาณขยะต้นทางด้วยวิธีการใช้ซ้ำ (reuse) และเป็นประโยชน์ต่อการกำจัดขยะปลายทางของเจ้าหน้าที่ กทม. ต่อไป ขณะที่ขบวนหาเสียงเช้านี้เป็นลักษณะการเดินเท้าไปตามบ้านเรือนชุมชน ไม่ก่อให้เกิดมลพิษกับสิ่งแวดล้อม สอดคล้องกับวิถีชีวิตชุมชนรอบวัดรวกบางบำหรุ ที่ยังนิยมเดินทางในพื้นที่ใกล้บ้านด้วยการเดินเท้าและปั่นจักรยาน