นางสงกรานต์ปี 65 นาม "กิริณีเทวี" เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร

2022-04-01 01:00:52

นางสงกรานต์ปี 65 นาม "กิริณีเทวี" เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร

Advertisement

ประกาศสงกรานต์ ปี 65  นางสงกรานต์ ทรงนามว่า "กิริณีเทวี" เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชรเป็นพาหนะ

เมื่อวันที่ 31 มี.ค. 65  นายชาย นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า กรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม ได้จัดทำภาพวาดนางสงกรานต์ ประจำปี 2565 พร้อมเผยแพร่ประกาศสงกรานต์ของฝ่ายโหรพราหมณ์ กองพระราชพิธี สำนักพระราชวัง ดังนี้ ปีขาล (ผีเสื้อผู้หญิง ธาตุไม้) จัตวาศก จุลศักราช 1384 ทางจันทรคติ เป็น ปกติมาสวาร ทางสุริยคติ เป็น ปกติสุรทิน วันที่ 14 เม.ย. เป็น วันมหาสงกรานต์ ทางจันทรคติตรงกับวันพฤหัสบดี ขึ้น 13 ค่ำ เดือน 5  เวลา 09 นาฬิกา 45 นาที 46 วินาที  นางสงกรานต์ ทรงนามว่า กิริณีเทวี ทรงพาหุรัดทัดดอกมณฑา อาภรณ์แก้วมรกต ภักษาหารถั่วงา พระหัตถ์ขวาทรงขอ พระหัตถ์ซ้ายทรงปืน เสด็จยืนมาเหนือหลังกุญชร (ช้าง) เป็นพาหนะ 

วันที่ 16 เม.ย. เวลา 13 นาฬิกา 49 นาที 48 วินาที เปลี่ยนจุลศักราชใหม่เป็น 1384   ปีนี้ วันพุธ เป็น ธงชัย ,วันอังคาร เป็น อธิบดี ,วันอังคาร เป็น อุบาทว์ ,วันพฤหัสบดี เป็น โลกาวินาศ  ปีนี้ วันอาทิตย์ เป็นอธิบดีฝน บันดาลให้ฝนตก 400 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120  ห่า ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า นาคให้น้ำ 4 ตัว เกณฑ์ธัญญาหาร ได้เศษ 2   ชื่อ วิบัติ ข้าวกล้าในภูมินาจะเกิดกิมิขาติ (ด้วงและแมลง) จะได้ผลกึ่งเสียกึ่ง เกณฑ์ธาราธิคุณ ตกราศีเตโช (ไฟ) น้ำน้อย