นายกฯตั้ง "ทิพานัน" ร่วม คกก.แก้ขายลอตเตอรี่เกินราคา

2022-03-16 16:48:38

นายกฯตั้ง "ทิพานัน" ร่วม คกก.แก้ขายลอตเตอรี่เกินราคา

Advertisement

นายกฯตั้ง "ทิพานัน" ร่วมคณะกรรมการแก้ปัญหาขายลอตเตอรี่เกินราคา

เมื่อวันที่ 16 มี.ค. ผู้สื่อข่าวรายงานว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ลงนามในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ที่ 56/2565 ลงวันที่ 7 มี.ค.2565 เรื่องเพิ่มเติมองค์ประกอบคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล แต่งตั้งให้ น.ส.ทิพานัน ศิริชนะ ประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เป็นกรรมการในคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล เพิ่มเติม ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการแก้ไขปัญหาผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการเสนอขายหรือขายสลากกินแบ่งรัฐบาลในราคาเกินกว่าที่กำหนดในสลากกินแบ่งรัฐบาล เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11 (6) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534