กรมควบคุมโรคเรียกผู้เกี่ยวข้องแจงปมศิลปิน BLACKPINK ถ่ายคู่เครื่่องดื่มแอลกอฮอล์

2022-03-16 14:57:44

กรมควบคุมโรคเรียกผู้เกี่ยวข้องแจงปมศิลปิน BLACKPINK  ถ่ายคู่เครื่่องดื่มแอลกอฮอล์

Advertisement

กรมควบคุมโรคแจงปมเฟซบุ๊ก  BLACKPINK Thailand โพสต์ภาพศิลปินถ่ายคู่เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ จ่อเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจง

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.  นพ.ขจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค มอบหมายให้  นพ.นิพนธ์ ชินานนท์เวช ผอ.สำนักงานคณะกรรมการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (สคอ.) กรมควบคุมโรค ชี้แจงประเด็นเรื่องร้องเรียนการแชร์ข้อมูลที่เป็นกระแสข่าวในโลกออนไลน์กรณีเฟซบุ๊ก ชื่อ BLACKPINK Thailand ได้โพสต์ภาพของศิลปินวง BLACKPINK ซึ่งถ่ายภาพคู่กับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ยี่ห้อ หนึ่งนั้น ทางสำนักงานฯ ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่สืบค้นข้อมูลเกี่ยวกับผู้ที่โพสต์ภาพและข้อความดังกล่าว เนื่องจากในประเทศไทยมีมาตรการควบคุมการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ตามมาตรา 32 แห่ง พ.ร.บ.ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ พ.ศ. 2551 ซึ่งในบางประเทศไม่ได้มีกฎหมายที่ควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในเรื่องนี้โดยเฉพาะเหมือนประเทศไทย การกระทำบางอย่างจึงไม่เป็นความผิดในประเทศนั้นๆ อย่างไรก็ตาม ทางสำนักงานฯจะดำเนินการออกหนังสือเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องชี้แจงข้อเท็จจริงตามขั้นตอนทางกฎหมายต่อไป ทั้งนี้ ในปัจจุบันมีระบบเฝ้าระวังการละเมิดกฎหมายควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ (TAS) โดยสามารถเข้าใช้งานผ่านเว็บไซต์ https://tas.go.th ซึ่งประชาชนทั่วไปสามารถร้องเรียนผ่านระบบดังกล่าวได้ และขอให้ประชาชนปฏิบัติตามกฎหมาย หากมีข้อสงสัยสามารถโทรสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียนบุหรี่และสุรา โทร. 0 2590 3342