รพ.จุฬาฯออกประกาศ "สมเด็จพระวันรัต"มรณภาพอย่างสงบหลังเข้ารับการรักษามะเร็งถุงน้ำดี

2022-03-15 19:30:11

รพ.จุฬาฯออกประกาศ  "สมเด็จพระวันรัต"มรณภาพอย่างสงบหลังเข้ารับการรักษามะเร็งถุงน้ำดี

Advertisement

รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกประกาศ  "สมเด็จพระวันรัต"มรณภาพอย่างสงบ ภายเข้ารับการรักษาอาการอาพาธด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี ตั้งแต่ 1 ธ.ค.64-15 มี.ค.65

เมื่อช่วงค่ำวันที่ 15 มี.ค. รศ.นพ.ฉันชาย สิทธิพันธุ์ ผอ.รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย ออกประกาศเรื่อง สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) มรณภาพ ระบุว่า ตามที่ สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต)  เจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งอาพาธด้วยโรคมะเร็งถุงน้ำดี ได้รับการรักษาอย่างต่อเนื่อง ณ รพ.จุฬาลงกรณ์ สภากาขาดไทย ตั้งแต่วันที่ 1 ธ.ค.2564 จนถึงวันที่ 15 มี.ค.2565  เวลา 14.22 น. สมเด็จพระวันรัต (จุนท์ พฺรหฺมคุตฺโต) ได้มรุณภาพด้วยอาการสงบ จึงประกาศมาให้ทราบโดยทั่วกัน