นอภ.หัวหินซ่อมแผงโซลาร์เซลล์ รร.เศร้าไม่มีไฟฟ้าใช้ 30 ปี

2022-03-15 19:21:27

นอภ.หัวหินซ่อมแผงโซลาร์เซลล์ รร.เศร้าไม่มีไฟฟ้าใช้ 30 ปี

Advertisement

นอภ.หัวหิน ซ่อมแผงโซลาร์เซลล์ รร.เพื่อใช้ในการเรียนการสอน  เศร้า ต.บึงนคร 12 หมู่บ้าน ไม่มีไฟฟ้าใช้นาน 30 ปี

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. นายพลกฤต พวงวลัยสิน นายอำเภอหัวหิน ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมราษฎร์พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ เพื่อการเกษตรให้กับชาวบ้านหมู่ 12 ต.บึงนคร อ.หัวหิน โดยมี นายนุกูล วัฒนากร ปลัดอำเภอหัวหิน เกษตรอำเภอหัวหิน อบต.บึงนคร กำนันผู้ใหญ่บ้าน คณะครูนักเรียนโรงเรียนบ้านห้วยไคร้ และประชาชนในพื้นที่ให้การต้อนรับร่วมรับฟังการบรรยาย


นายประยูร ขันแก้ว นายก อบต.บึงนคร กล่าวว่า ต.บึงนคร มี 12 หมู่บ้าน มีบ้านเรือน 2,310 ครอบครัว และมีประชากร 5,000 คนเศษ แต่ไม่มีไฟฟ้าใช้เป็นแสงสว่างทุกหมู่บ้าน เนื่องจากที่ผ่านมาได้ยื่นหนังสือขอให้ทางการไฟฟ้าฯเข้ามาขยายเขตปักเสาลากสายไฟฟ้าใน ต.บึงนคร ในงบประมาณที่การไฟฟ้าฯมีอยู่ 40 ล้านบาทเพื่อให้ชาวบ้านในตำบลได้มีการใช้ไฟฟ้าเหมือนตำบลอื่นๆ แต่ได้ถูกทางทหาร ไม่อนุญาตในการปักเสาและลากสาย โดยอ้างว่าเป็นพื้นที่ความปลอดทางราชการทหารที่มีเอาไว้ใช้ในทำการฝึกซ้อมและเป็นพื้นที่ความมั่นคง ต่อมาทาง อบต.บึงนคร ได้มีการนำเรื่องดังกล่าวเข้าร้องเรียนในที่ประชุมกับทางทหาร ฝ่ายปกครอง และก็เงียบหายไป แม้แต่องคมนตรีก็เคยลงพื้นที่มาตรวจความเดือดร้อนของชาวบ้านในตำบลอีกด้วย ขณะนี้ 30 ปีแล้ว อบต.บึงนคร ก็ยังไม่มีไฟฟ้าเข้ามายังหมู่บ้านในตำบล ซึ่งในแต่ละหมู่บ้าน ตำบล นั้นก็มีทั้ง โรงเรียน วัด อนามัย ประปาหมู่บ้าน แต่ไม่มีกระแสไฟฟ้าใช้ในชีวิตประจำวัน ส่งผลกระทบต่อวิถีชีวิตความเป็นอยู่ โดยเฉพาะด้านการเรียนการสอนของครูนักเรียนที่ต้องใช้คอมพิวเตอร์สอนตามที่กระทรวงกำหนดก็ใช้งานไม่สะดวก การเก็บข้อมูลยารักษาโรคของผู้ป่วยที่มาใช้บริการอนามัย แม้กระทั่งที่ทำการ อบต.เอง ทุกวันนี้ต้องอาศัยพลังงานจากโซลาร์เซลล์ ที่มีหน่วยงานราชการนำเอาพลังงานแสงอาทิตย์มาให้ใช้แต่ละแห่ง แต่คุณภาพต่ำเกิดความเสียหายในการเก็บพลังไฟฟ้าไม่ได้จึงทำให้แต่ละหมู่บ้าน บ้านแต่ละครัวเรือนต้องจัดหาพลังงานไฟฟ้าใช้กันเอง รวมทั้งจุดตะเกียงด้วย


หลังจากชาวบ้านได้ฟังบรรยายการการใช้พลังงานโซลาร์เซลล์ แล้ว นายอำเภอหัวหินได้มอบเครื่องปั๊มน้ำและเครื่องฟื้นฟูแบตเตอรี่ไว้ให้เป็นเครื่องตัวอย่างสำหรับการใช้งานพลังงานโซลาเซลล์เพื่อการเกษตร พร้อมทั้งได้ซ่อมแซมแผงโซลาร์เซลล์ ของโรงเรียนห้วยไคร้ ที่ก่อนหน้านี้ได้รับแจ้งว่าใช้การไม่ได้ จนสามารถพร้อมใช้งานเพื่อใช้ในการเรียนการสอนต่อไป