กทม.ชวนผู้สูงอายุฉีดวัคซีนป้องกันโควิด 21-31 มี.ค.

2022-03-15 11:07:21

กทม.ชวนผู้สูงอายุฉีดวัคซีนป้องกันโควิด  21-31 มี.ค.

Advertisement

ผู้ว่าฯกทม.ชวนผู้สูงอายุฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ระหว่างวันที่ 21-31 มี.ค. นี้

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร เปิดเผยว่า จากการคาดการณ์ของกระทรวงสาธารณสุข พบว่า แนวโน้มผู้ติดเชื้อโควิด-19 รายใหม่ จะขึ้นไปสูงสุดช่วงกลางเดือน เม.ย. นี้ ซึ่งกรุงเทพมหานคร มีความห่วงใยต่อสุขภาพของผู้สูงอายุ จึงได้จัดทำแผนเชิงรุกและเร่งสำรวจจำนวนผู้สูงอายุใน กทม. ที่ยังไม่ได้รับวัคซีนโควิด-19 ให้มารับวัคซีนโดยเร็ว ตามข้อสั่งการของ ศบค. ที่กำหนดให้ระหว่างวันที่ 21-31 มี.ค. 65 เป็นสัปดาห์ของการรณรงค์ฉีดวัคซีนให้กลุ่มผู้สูงอายุ ที่ผ่านมากรุงเทพมหานคร โดยสำนักอนามัยได้ให้บริการฉีดวัคซีนโควิด-19 เข็มที่ 1 เข็มที่ 2 และเข็มที่ 3 เข็มกระตุ้นให้แก่ผู้สูงอายุ ณ จุดฉีดต่าง ๆ ทั้งในและนอกโรงพยาบาล บริการฉีดวัคซีนถึงบ้าน รถฉีดวัคซีนเคลื่อนที่ กทม. (BMV) รวมถึงศูนย์ฉีดวัคซีนของ กทม. ผ่านแอปพลิเคชัน “QueQ” มาอย่างต่อเนื่อง จากสถิติการเข้ารับบริการฉีดวัคซีนในกลุ่มผู้สูงอายุในพื้นที่ กทม. มีจำนวน 2,771,327 โดส (ข้อมูล ณ วันที่ 14 มี.ค. 65)

ในส่วนของสำนักการแพทย์ ได้ส่งทีมสหวิชาชีพ พร้อมกลุ่มงานอนามัยชุมชน ของโรงพยาบาลในสังกัดลงพื้นที่ชุมชนในการดูแลของโรงพยาบาล สำรวจกลุ่มผู้สูงอายุ ผู้ป่วยติดเตียงในการให้บริการฉีดวัคซีนโควิดให้ครอบคลุมทุกครัวเรือน นอกจากนี้ สำนักงานเขต 50 เขต ได้มีมาตรการเชิงรุกโดยลงพื้นที่เคาะประตูบ้านเชิญชวนประชาชนรับวัคซีน พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกให้ผู้สูงอายุในชุมชนได้ฉีดวัคซีนตามกำหนด หากไม่สะดวกในการเดินทางจะนัดหมายรถ BMV หรือให้เจ้าหน้าที่จากศูนย์บริการสาธารณสุขไปฉีดให้ที่บ้านกรณีเป็นผู้ติดบ้านติดเตียง รวมถึงการส่งเสริมให้ผู้นำชุมชนและ อสส. ช่วยกระจายให้ข่าวสารเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนให้ในชุมชน มีการเร่งฉีดวัคซีนเชิงรุกใน Nursing Home ที่ครบกำหนดฉีดเข็ม 3

นอกจากนี้ ยังได้รณรงค์ส่งเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่สมาชิกในครอบครัว ผู้ดูแลใกล้ชิด ให้ทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการฉีดวัคซีนโควิด-19 และนำผู้สูงอายุมารับบริการฉีดวัคซีนตามกำหนด ซึ่งการฉีดวัคซีนสองเข็ม ช่วยลดอัตราการเสียชีวิตได้ถึง 6 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดเลย ส่วนคนที่ฉีดวัคซีนสามเข็ม ลดการเสียชีวิตถึง 41 เท่า เมื่อเทียบกับคนที่ไม่ได้ฉีดเลย และลดการเสียชีวิตได้อีก 7 เท่า เทียบกับคนที่ฉีดสองเข็ม อย่างไรก็ตาม สมาชิกทุกคนในครอบครัวยังคงต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อในกลุ่มผู้สูงอายุและเคร่งครัดมาตรการดูแลตนเองแบบครอบจักรวาล (Universal Prevention for Covid-19) ทั้งนี้ เมื่อสงสัยว่าติดเชื้อสามารถตรวจเชื้อด้วย Antigen Test Kit (ATK) เพื่อทุกคนในครอบครัวมีความปลอดภัยจากโรคโควิด-19 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้