คณะทำงานชง กมธ.ลดสเปกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง

2022-03-14 20:10:37

คณะทำงานชง กมธ.ลดสเปกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง

Advertisement

คณะทำงานร่าง พ.ร.ป.พรรคการเมือง สรุปผลหารือลดสเปกผู้ร่วมก่อตั้งพรรคการเมือง ชง กมธ.พิจารณา 17 มี.ค.

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา ในฐานะเลขานุการคณะกรรมาธิการ (กมธ.) วิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ (พ.ร.ป.) เกี่ยวกับการเลือกตั้ง 2 ฉบับสรุปใจความคือ ในส่วน พ.ร.ป.พรรคการเมือง คณะทำงานที่ประกอบด้วย นายสมชาย แสวงการ ส.ว., นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน ส.ว., ที่นายอนันต์ ผลอำนวย ส.ส.กำแพงเพชร พรรคพลังประชารัฐ, นายนิกร จำนง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคชาติไทยพัฒนา เสนอลดคุณสมบัติ บุคคลที่จะรวมตัวเพื่อจัดตั้งพรรคการเมือง จากเดิมที่ใช้เกณฑ์ บุคคลที่จะเป็นรัฐมนตรี และ ส.ส. แต่ยังคงความสำคัญ เรื่องต้องใช้เกณฑ์อายุ 20 ปี ที่ถือว่าบรรลุนิติภาวะ เพราะมองว่าการเป็นผู้ร่วมจัดตั้งพรรคการเมือง จะมีประเด็นเกี่ยวกับการเงิน ทุนประเดิม สำหรับขั้นตอนหลังจากนี้คณะทำงานเตรียมเสนอให้ที่ประชุม กมธ. พิจารณาวันที่ 17 มี.ค. ส่วนร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 10 คน คือ ส.ว. 2 คน และ ส.ส. 8 คน ขณะที่ร่าง พ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง มีผู้เสนอคำแปรญัตติ 10 คน คือ ส.ว. 1 คน และ ส.ส. 9. คน โดยขณะนี้ฝ่ายเลขานุการ อยู่ระหว่างการสรุปประเด็นอีกครั้ง