"อิสระ"ต้อนรับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเบเนลักซ์กระชับความสัมพันธ์รัฐสภาไทย

2022-03-14 18:03:17

"อิสระ"ต้อนรับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเบเนลักซ์กระชับความสัมพันธ์รัฐสภาไทย

Advertisement

"อิสระ"ให้การต้อนรับเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเบเนลักซ์กระชับความสัมพันธ์กับรัฐสภาไทย

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. ที่ห้องรับรอง 207 ชั้น 2 อาคารรัฐสภา นายอิสระ เสรีวัฒนวุฒิ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และประธานกรรมการบริหารชมรมสมาชิกรัฐสภา Young Parliamentarians Caucus และกรรมการบริหารชมรมฯ ประกอบด้วย นางพิชชารัตน์ เลาหะพงศ์ชนะ และน.ส.วิไลลักษณ์ อรินทมะพงษ์  พร้อมด้วย น.ส.สตีจิตร ไตรพิบูลย์สุข รองเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ร่วมให้การรับรอง นางชีบีย์ เดอ การ์ทีเย ดีฟว์ (H.E. Ms. Sibille de Cartier d'Yes) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเบลเยียมประจำประเทศไทย นายแร็มโก ฟัน ไวน์คาร์เดิน (H.E. Mr. Remco Van Wijngaarden) เอกอัครราชทูตราชอาณาจักรเนเธอร์แลนด์ประจำประเทศไทย และนายฌ็อง-ปอล เซนนิงเกอร์ (H.E. Mr. Jean-Paul Senninger) เอกอัครราชทูตราชรัฐลักเซมเบิร์กประจำประเทศไทย เพื่อแนะนำตัวเอกอัครราชทูตกลุ่มประเทศเบเนลักซ์ประจำประเทศไทยและกระชับความสัมพันธ์กับรัฐสภาไทย

นายอิสระ กล่าวต้อนรับ พร้อมทั้งกล่าวถึงการก่อตั้งชมรมสมาชิกรัฐสภา Young Parliamentarians Caucus ซึ่งได้ก่อตั้งเมื่อปี 2563 รวมถึงบทบาทการดำเนินงานของชมรมสมาชิกรัฐสภา Young Parliamentarians Caucus ที่มีจุดเด่นคือ ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจากทุกพรรคการเมือง รวมถึงสมาชิกวุฒิสภาด้วย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ของการก่อตั้งชมรมฯ เพื่อพัฒนาประเทศด้านการศึกษา เศรษฐกิจ และร่วมผลักดันร่างกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการศึกษา เพื่อแก้ไขปัญหาด้านการศึกษา ตลอดจนพัฒนาการศึกษาให้มีความทันสมัย นอกจากนี้ ยังเป็นการส่งเสริมบทบาทของเยาวชนให้มีส่วนร่วมทางการเมืองมากขึ้น โดยสภาผู้แทนราษฎรได้จัดตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญเพื่อพิจารณารับฟังความคิดเห็นของนักเรียน นิสิต นักศึกษา เยาวชน และประชาชน ในการนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องการเมือง การแก้ไขปัญหาการคอร์รัปชัน การพัฒนาการศึกษา และการพัฒนาเศรษฐกิจ รวมถึงการส่งเสริมให้มี Young Parliamentarians เพิ่มมากขึ้น