"สุดารัตน์" ประกาศปักธงภูเก็ต

2022-03-12 23:29:20

"สุดารัตน์" ประกาศปักธงภูเก็ต

Advertisement

"ไทยสร้างไทย" ประชุมแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำดภูเก็ต "สุดารัตน์" ประกาศปักธงวางเป้าขจัดรัฐราชการที่กดทับ หวังสร้างรายได้ 1 ล้านล้านต่อปี 

เมื่อวันที่ 12 มี.ค. พรรคไทยสร้างไทย จัดการประชุมสมาชิกพรรคไทยสร้างไทย จ.ภูเก็ต พร้อมดำเนินการแต่งตั้งตัวแทนพรรคการเมืองประจำจ.ภูเก็ต  เขตเลือกตั้งที่ 1 และเขตเลือกตั้งที่ 2 โดยคุณหญิงสุดารัตน์ เกยุราพันธุ์ ประธานพรรคไทยสร้างไทย ยืนยันว่า จ.ภูเก็ต เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพ พรรคไทยสร้างไทย จึงมีนโยบายที่จะพัฒนา จ.ภูเก็ต  ให้เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยว ซึ่งภูเก็ตมีความพร้อมทั้งโรงแรมและสิ่งอำนวยความสะดวกรองรับอย่างครบครัน จะทำรายได้เข้าสู่ภูเก็ตอย่างมหาศาล เพียงแต่ต้องทำลายคอขวด ระบบราชการที่กดทับจังหวัดภูเก็ตอยู่ นั่นคือกฎหมาย ระเบียบและเงื่อนไขต่างๆ ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทยจึงได้ร่างพ.ร.บ.ภูเก็ต เขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยวขึ้นมาจนแล้วเสร็จ เพื่อให้ประชาชนมีอำนาจในการออกกฎหมาย กำหนดบทบัญญัติต่างๆเอง กำหนดเทศบัญญัติต่างๆด้วยตนเอง และมีโอกาสที่จะหารายได้ด้วยตนเอง มีงบประมาณเป็นของตนเอง และบอร์ดบริหารที่จะเข้ามาพัฒนาภูเก็ตก็คือพี่น้องประชาชนชาวภูเก็ต ส่วนหน่วยงานภาครัฐจะมีหน้าที่สนับสนุนการพัฒนาจังหวัดภูเก็ตเท่านั้น โดยจะนำร่างดังกล่าวมารับฟังความคิดเห็น พร้อมกับเปิดตัวผู้สมัครส.ส.ภูเก็ตของพรรคไทยสร้างไทย ในลำดับต่อไป

ประธานพรรคไทยสร้างไทยเห็นว่า ภูเก็ตมีศักยภาพที่สามารถ ยกระดับรายได้จากการท่องเที่ยวจากปีละประมาณ 4แสนล้าน ขึ้นมาเป็น 1 ล้านล้านได้ โดยดึงนักท่องเที่ยวที่มีคุณภาพ เข้ามาเป็นหลักในการสร้างรายได้ ซึ่งมั่นใจว่าสามารถหารายได้ตามเป้า เพราะมีช่องทางต่างๆมากมาย ทั้งการกระจายรายได้ท่องเที่ยวสู่ชุมชน หรือการสร้างภูเก็ต ให้เป็น World Class wellness ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้อีกมหาศาล หรือการสร้างภูเก็ตให้เป็นศูนย์กลางแห่งการศึกษา การสร้างภูเก็ตให้เป็นห้องรับแขกห้องทำงานแห่งภูมิภาค โดยเชื่อว่าภูเก็ตจะเป็นออฟฟิศที่ดีที่สุดของคนทั้งโลก ที่มา work from Phuket พร้อมพลิกโฉมจังหวัดภูเก็ตให้สามารถท่องเที่ยวได้ตลอดทั้งปี ภูเก็ตจะเป็นจังหวัดที่ไม่มีโลซีซั่นอีกต่อไป แต่จะมีเพียงไฮซีซั่นตลอด 12 เดือน

โดยคุณหญิงสุดารัตน์ ตั้งใจจะปักธง จ.ภูเก็ต  ให้ได้ โดยเฉพาะการคัดเลือกผู้สมัคร ที่มีคุณภาพมาช่วยทำงาน ซึ่งจะเปิดตัวอีกครั้งผ่านกิจกรรมคาราวานสร้างไทย 77จังหวัด ขณะเดียวกันพรรคไทยสร้างไทยได้ทำสมาชิกในจังหวัดภูเก็ตครบทั้ง 3 เขตแล้ว พร้อมกับรับฟังเสียงของพี่น้องชาวจังหวัดภูเก็ต จนถึงขณะนี้ไม่ต่ำกว่า 5 ครั้ง ดังนั้นพรรคไทยสร้างไทยมุ่งมั่นที่จะใช้จังหวัดภูเก็ต เป็นจังหวัดนำร่อง จะทำให้สำเร็จทำให้เป็นรูปธรรม เป็นตัวอย่างของจังหวัดอื่นๆและภูมิภาคต่างๆต่อไป โดยเฉพาะการยกระดับจังหวัดภูเก็ตให้เป็นมหานครภูเก็ตเขตเศรษฐกิจพิเศษด้านการท่องเที่ยว และจะไม่ใช่ภูเก็ตเพียงจังหวัดเดียวแต่พื้นที่ใกล้เคียง เช่นที่จังหวัดพังงา จังหวัดกระบี่ ซึ่งมีความเชื่อมโยงกัน จะได้รับการยกระดับตามไปด้วย